Ungdom leser bibel med understrekinger

Konfirm 2019/20

Velkommen til konfirmantundervisning skoleåret 2019/20!

Vi tilbyr undervisning til årets konfirmanter, enten som grunnlag for konfirmasjon i regi av NLM eller som et supplement til den undervisningen som gis i den lokale menigheten.

Det blir ti samlinger i løpet av skoleåret. Du får lære hva kristen tro er, bibelhistorie og mye annet spennende. I tillegg til undervisningen er det ønskelig at konfirmantene deltar på ungdomsleiren ReGaze.

 

Tidspunkt:

Høstens datoer: 16. september, 28. oktober, 11. november, 2. desember

Kl 17.00-19.00

Sted for undervisningen kommer vi tilbake til når vi ser hvem som melder seg på.

Vårens datoer: Kommer

 

Påmelding

Påmeldingsfrist: 30. juni

 

Ledere:

Knut Ole Østertun og Rolf Lavik.

 

Pris:

-kr 1500 som dekker materiell og mat på samlingene

-I tillegg kommer kostnader for leirhelga Regaze på kr 1140 + reise