Egil Sjaastad

Inspirasjonssamling Vestheim

Velkommen til inspirasjonssamling på Vestheim lørdag 17. august.

Talere: Jorunn og Egil Sjaastad

Tema: Del skatten!

Jorunn og Egil Sjaastad er namn med god klang for mange. Jorunn teolog, forkynnar og redaktør av bibelleseplanen Logos. Tidlegare dagleg leiar i Bibelleseringen. Egil har gått blant ungdommar heile livet: Laget, Ung-ledar i NLM, lærar på Fjellhaug, forfattar..

 

Barneprogram:
Barnehagen: Aktivitetar for førskulegruppa
Vestheim: Aktivitetar for skulealder
Felles samlingsstund: Barnehagen
 
 
Program:
1030 Osteanretning! kaffi, saft&bolle
 
1100 OPNING med store og små. Så deler vi oss:
          Barneprogram og aktivitetar utover dagen
          Det litt meg på hjartet, bibelsamling v.Jorunn
 
1245 Trusopplæring – for og med born og unge
         Egil Sjaastad underviser. Gruppesamtalar undervegs!
 
1400 Middagspause for alle
         Matsalen: Middag frå kjøkkenet Ute: Grilling
 
1530 Eit heilt disippelliv, Utfordringar i personleg liv, familieliv, nærmiljø,
         arbeidsplass og kristne fellesskap. Steffen Stensland
         intervjuer Jorunn og Egil. Samtale om ulike erfaringar.
 
 
Pris: kr 150,-. Maks pr familie: kr. 500,-
 
 
Program inspirasjonssamling
Region nordvest

Tidspunkt

Lørdag 17. august 2019

Adresse

Hagnesvegen 128, 6390 Vestnes