Søk i dag!

Søk i dag!

Det har aldri vært enklere å søke. Enten det handler om studieplass, forbrukslån, medlemskap eller strikkeoppskrifter. Søk nå – med kun ett klikk!

Vi har gode digitale verktøy for å finne mange av svarene vi søker. Googles søketjeneste har 200 mill. søk – hver dag. Men stilt overfor livets eksistensielle, evige spørsmål, kommer selv Google til kort. Hvor søker vi da? I travelheten og den digitale tidsalder er det lettest å søke enkle, raske svar. Mange slår seg til ro med det som gir opplevd mening eller lykkefølelse her og nå – det som føles godtÅ søke Gud er en fjern tanke for den som mener at man har alt.  

 

Den rike bonden i Jesu lignelse (Luk.12) var opptatt av å (s)øke avlingsvekst og derigjennom sin egen trygghet. Han ville være selvforsynt og nøyde seg med verdens rikdom fremfor rikdommen i Gud. Alvoret slo først inn over ham da det var for sent. Da var ikke selvforsyningen han hadde søkt, til hjelp. 

Til oss som så lett vil være selvhjulpne og søker vårt eget, er Jesaja kapittel 55 anbefalt sommerlesning. I Ordet ligger svaret på vår dypeste søken. Herren er å finne – i Kristus er Han nær.    

 

«Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær.»  

 

Søk Herren i dag! 

 

Fra Bibelen: Luk 12, 13-21; Jesaja 55,6