Hva gjør vi med margene i livet?

I livets marger

HVERDAG: Jeg har skrevet denne boka «in the margins of life», skrev hun på Instagram, ei dame jeg ser opp til, men slett ikke kjenner.

Uttrykket traff meg i magen og satte tankene i sving med det samme. For i det siste har jeg tenkt mye på hvordan livet og hverdagen min ser ut. 

 

Overskuddet? 

Livet mitt fylles av mye jeg må gjøre. Jeg må legge meg tidlig for å takle uforutsigbare netter og tidlige undervisningstimer. Jeg må handle, vaske, rydde, planlegge og alltid være parat til å megle, trøste, støtte og heie frem. Jeg vil gjerne være ei god kone, mor, søster og datter, og ei venninne som stiller opp og bryr seg.  

Margene i mitt liv handler om det tomrommet som står ledig mellom det jeg må og det jeg har kapasitet til, før hvilebehovet trer inn. Det handler om overskuddet av tid og krefter som gir muligheter. Noen ganger er det ikke så rause marger. Noen ganger tar det jeg må gjøre alt jeg har av krefter og overskudd, mens andre ganger er det faktisk et handlingsrom der. 

 

Luftigere

Denne høsten har jeg blitt klar over at margene mine har blitt romsligere. Jeg har fått hodet over vannet igjen. Det kan ha med pandemi å gjøre, jeg er mer hjemme enn noen gang. Det kan ha med barnas alder og søvnmønster å gjøre, jeg sover bedre enn på lenge. Kanskje er det fordi jeg har landa flere forventningsavklaringer enn noen gang. Eller kanskje handler det om at jeg jobber litt redusert, og at det bidrar til viktig fleksibilitet. Det er sikkert mange ting som spiller inn, men poenget er at det er befriende og deilig. Jeg trodde faktisk aldri at jeg skulle komme hit, men her er jeg. Det er mer luft i livet og rom i margene. 

Margene i mitt liv handler om det tomrommet som står ledig mellom det jeg må og det jeg har kapasitet til, før hvilebehovet trer inn.

Privilegert

Det åpner opp for nye muligheter, og det er her jeg må stoppe opp litt. Å fylle tomrom i livet skjer fort: Mer tv, mer scrolling, mer reising, mer oppussing. Men hva vil Gud med margene mine? Denne uventa gaven av større overskudd vil jeg snakke med Ham om. Hvordan kan jeg bruke tida mi best? Hvis Han får lede meg i det, vet jeg at det blir livgivende, meningsfullt og spennende. Jeg føler meg så privilegert som får snakke med Gud om hverdagen min. Tenk at han bryr seg og vil lede meg i det.