Velg vei

Å dele er et valg

Gjensidigestiftelsen hadde i juni en kampanje for å markere at de delte ut årets kundeutbytte. Der fokuserte de på at det å dele er et aktivt valg.

 

Vi mennesker må lære å dele. Barnehagebarna må gjentatte ganger oppmuntres til å dele med de andre barna, og selv et godt stykke lengre ut i livet kan det ofte være mer fristende å la være å dele, enn å faktisk gjøre det.  

 

Gud ville dele sin himmel med oss. Det krevde et uforgripelig stort valg, ved at han måtte gi Jesus i døden for vår skyld. Vi hadde vendt ham ryggen, og var dømt til å leve borte fra Gud, men hans valg om å dele, ble oss til glede. 

 

I hverdagen har vi mange anledninger til å dele goder med andre. Det viktigste gode du kan dele er de gode nyhetene om Jesus. Det krever derimot et aktivt valg, og valget kan få konsekvenser for hvordan livet ditt ser ut etterpå. Gud mente åpenbart at prisen med å dele var verdt omkostningene. Hva velger du? 

 

«Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham.» Rom 8,17 

 

FRA BIBELEN: 

 «Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham.» Rom 8,17