Avlyst

Regionkonferansen 20 for NLM region øst er avlyst

Regionstyret har i et ekstraordinært styremøte datert 1. april 2020 vedtatt å avlyse regionkonferansen 2020.

Regionstyret har i et ekstraordinært styremøte datert 1. april 2020 vedtatt å avlyse regionkonferansen 2020 på grunn av utfordringene og de tiltak som gjelder under koronapandemien.

Selv om vår konferanse i Region øst er datert så sent som 12. – 14. juni, og vi kunne avventet en stund til, ble også forberedelsesarbeidet vanskelig etter hvert. Å opprettholde engasjementet og arbeidet med avtaler for et arrangement som etter stor sannsynlighet ikke kunne gjennomføres, ble krevende. De fleste av de øvrige regionene er i samme situasjon med avlysning og utsettelse.

Regionstyret har bedt administrasjonen vurdere hvordan et årsmøte likevel kan gjennomføres i 2020. Regionens lover sier at årsmøtet skal holdes i tidsrommet mars-juni. Samtidig må vi ta hensyn til de tiltak som myndighetene til enhver tid fastsetter.

Vi har dialog med NLM sentralt og de øvrige regionene om dette spørsmålet, og vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan vi løser det. Mye avhenger av hvordan koronapandemien utvikler seg.

Men vi har fortsatt håp om å finne en løsning som kan gi positive ringvirkninger for misjonsarbeidet. Takk til alle som står sammen med oss også om den utfordringen som dette er. Vi ser med forventning frem til et herlig gjensyn når mulighetene igjen åpner seg for oss!

Tore Vågen                                      Ernst Jan Halsne
Styreleder                                         Regionleder