Digital bibelcamping | MØTE 3 | onsdag 15. juli

Velkommen til tredje bibeltime fra NLM og Norea Mediemisjons digitale bibelcamping!

Beskrivelse: Tredje bibeltime fra NLM og Norea Mediemisjons digitale bibelcamping.

Taler: Svein Anton Hansen, Noreapastor og forsamlingsleder i NLM i Misjonssalen Sandnes.

Tema: Sommerferie MED og ikke fra Gud.

Møtene blir gjort tilgjengelig kl 10:00 hver dag 13.-18. juli på NLMs og Noreas facebook- og nettsider, og sendes på Kanal 10 kl 10:00 og 22:00.

Produksjonsår: 2020

Varighet: 35 min