Kalkulator på bord

Momskompensasjon

Det finnes en ordning som skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner (f.eks. misjonsfellesskap) har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

   

Hvem kan søke?

Alle enheter som er registrert i Frivillighetsregisteret under eget organisasjonsnummer, og har frivillig innsats som en viktig del av virksomheten, kan søke. Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver likestilles når det gjelder kravet til frivillig innsats.

I Misjonssambandet kan dette dermed gjelde både små og store misjonsfellesskap, samt enkelte institusjoner.

Alle som har kostnader til kjøp av varer og tjenester oppfordres til å benytte denne muligheten for å få kompensert merverdiavgiften.

  

Hvordan søker man?

Alle misjonsfellesskap, misjonsforsamlinger og institusjoner (underledd) som er tilknyttet Misjonssambandet, må søke via Misjonssambandets hovedkontor (sentralleddet). Misjonssambandet søker etter forenklet modell, og momskompensasjonen regnes ut basert på totale driftskostnader, med enkelte fradrag.

  

Kan dette være aktuelt for ditt misjonsfellesskap?

I april hvert år sender Økonomiavdelingen ut relevant informasjon og søknadsskjema til potensielle søkere. På mottakerlisten står alle som har søkt om momskompensasjon tidligere, og andre som ønsker å motta informasjon.

Ta kontakt med økonomiavdelingen på okonomi@nlm.no eller telefon 22 00 72 00, og meld deg og ditt misjonsfellesskap på denne mottakerlisten.

  

Mer informasjon?

Det er Lotteri- og Stiftelsestilsynet som fasiliteterer denne ordningen, og du finner mer informasjon om ordningen her. (Ekstern lenke)