Ungdom leser bibel med understrekinger

Konfirmant- og ledertreningsopplegg

Vi ønsker å gi bibelsk undervisning og veiledning til ungdom som ønsker å bli bedre kjent med Jesus, og trene ledere for framtiden.

UngDisippel

Opplegget er todelt, og bygger på UngDisippel, som er et treårig ledertreningsopplegg utviklet i region øst. 

Konfirmasjonsundervisningen Ung:Konfirmant er i utgangsunktet et supplement for din forsamling eller kirkes konfirmasjonsopplegg. Fra 8./9. trinn.

Ønsker du konfirmasjon i din lokale forsamling, ta kontatk lokalt.

Ledertreningsopplegget Ung:Etterfølger tar troen fra hodet til hjertet og ut i livet. Dette er for alle mellom 14-17 år som har vært gjennom vårt eller annet  konfirmantopplegg, eller som ønsker å bli bedre kjent med seg selv som leder og etterfølger. 

Konfirmant- og ledertreningsopplegget kjøres paralelt på en og samme helg på samme sted, og aktiviteter gjøres sammen. Det legges opp til fire samlinger hvert skoleår.

Tidspunkter skoleåret 2023-2024

1.-3. september: Soltun soldatheim, Setermoen

24.-26. november: Karalaks leirsted, Lakselv

Ei helg i løpet av våren: Skoghus leirsted eller Salten-området

21.-24. juni: Fjellheim bibelskole, Tromsø (inngår i sommerungdomsleiren)

Brosjyre med mere informasjon: Ungdisippel Misjonssambandet nord 2023-24.pdf

For mere informasjon om opplegget, eller for å melde din interesse til å bli med, kontakt ungleder eller regionkontoret.