Ungdom leser bibel med understrekinger

Konfirmant region nord

Hvert andre år arrangerer Misjonssambandet nord konfirmasjonsundervisning.

 

Opplegget kan fungere både som et supplement, og som alternativ til andre konfirmant-undervisningsopplegg.

Gjennom fire samlinger, ønsker vi å gi bibelsk undervisning og veiledning til deg som ønsker å bli bedre kjent med Jesus. Det er oppstart hver høst i partallsår, og tilbudet går til ungdommer på 8. og 9. trinn.

Ønskes det konfirmasjon i regi av Misjonssambandet, avtales dette med ungleder i regionen.

For mere informasjon om opplegget, eller for å melde din interesse til å bli med, kontakt ungleder eller regionkontoret.

Skoleåret 2022-2023 er det satt opp samlinger følgende helger: 

25.-27. november 2022, 9.-11. desember 2022 og 27.-19. januar 2023. Disse samlingene blir på Skoghus leirsted.

Den fjerde helga inngår i Sommerungdomsleir på Fjellheim i Tromsø,  23.-26. juni 2023.