Tanzanianske jenter som står i kø.

Utdanning i Øst-Afrika

Jenter i Kenya blir ofte nedprioritert når det kommer til utdannelse, NLM ønsker å styrke kvinners plass i samfunnet. Tanzania trenger gode kristne ledere, NLM støtter utdanning av prester og kristne ledere.

 

Teologiutdanning

Den evangeliske-lutherske kirken i Tanzania (ELCT) er i vekst, men har ikke nok prester og kristne ledere. NLM ønsker å bidra med utdanning og teologisk tyngde og støtter kirken både sentralt og lokalt.

Bibelskolen i Kiabakari sørger for utdanning av evangelister og prester i Mara fylke. Det er mer enn 100 menigheter i Mara, og bispedømmet mangler både evangelister og prester. Bibelskolen skulle gjerne hatt flere elever og lærere. NLM vil sende korttidspersonell som skal bidra med utdanning. Målet er at tanzanianske ressurspersoner kan drive arbeidet videre i Mara.

 

Fakta

Budsjett: Kr 500 000

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no