Tanzanianske jenter som står i kø.

Utdanning i Øst-Afrika

Jenter i Kenya blir ofte nedprioritert når det kommer til utdannelse, NLM ønsker å styrke kvinners plass i samfunnet. Tanzania trenger gode kristne ledere, NLM støtter utdanning av prester og kristne ledere.

Kenya

Skolegang for jenter

Mange jenter i Kenya kommer fra fami- lier som ikke har mulighet til å gi dem skolegang. Jenter blir ofte nedpriori- tert og lider under manglende utdan- nelse. NLM ønsker å styrke kvinners posisjon og verdi og støtter derfor fle- re videregående skoler drevet av den nasjonale kirken i Kenya (ELCK).

 

Tanzania

Gode kristne ledere

Den evangeliske-lutherske kirken i Tanzania er i vekst, men har ikke nok prester og kristne ledere. NLM har i mange år hatt samarbeid med kirken og ønsker å være med og bidra med utdanning og teologisk tyngde.

Bibelskolen i Kiabakari sørger for utdanning av evangelister og prester i Mara fylke. Det er mer enn 100 menigheter i Mara, og kirkene i området har behov for opplæring og støtte. Bispedømmet mangler både prester og evangelister, og bibelskolen skulle gjerne hatt flere elever og lærere.

NLM er i ferd med å fase ut langtidstilstedeværelse i Tanzania, og går i 2019 over i en ny partnerfase der vi støtter utdannelse av prester, evangelister og bibelskolepersonnell, slik at tanzanianske ressurspersoner kan drive arbeidet videre i Mara.

 

Fakta

Budsjett: Kr 100 000 (Kenya) og kr 500 000 (Tanzania)

Kontakt: Stedlig representant Morten Egeland, nlmostafrika@nlm.no