Utdanning i Stor-Kina

Utdanning i Stor-Kina

Det er stort behov for medarbeidere i kirkene i Stor-Kina og NLM støtter ulike former for utdanning av kristne.

SYIS-Kurs

For å kunne bygge gode, robuste menigheter, trengs samarbeid og gode relasjoner. I Stor-Kina har menighetene god nytte av lederkurset «Sharpening Your Interpersonal Skills» (SYIS). Dette er en bibelbasert, interaktiv opplæring som gir seminarstudenter, kirkeledere og folk med ansvar i menighetene hjelp og gode redskaper til å styrke og utvikle egne og andres relasjoner.

Kursene er blitt til stor velsignelse og praktisk hjelp på det personlige plan, og både NLM og kirken ønsker fortsatt å utvikle disse kursene.


Nye medarbeidere

Det er stort behov for medarbeidere, i kirken i Stor-Kina, og mange av dem som ønsker å bli medarbeidere har ikke økonomi til å betale for teologisk utdannelse. Lederne er ofte lekmenn og -kvinner som fungerer som eldster, forkynnere og diakoner.

NLM har god kontakt med Tre-Selv kirkens teologiske seminar og opplæringsenter flere steder i Kina. NLM bidrar økonomisk til stipendordning for studenter og driftsstøtte til kurssenter.


Aktive studenter på Taiwan

Kirker og kristne organisasjoner på Taiwan trenger flere nye medarbeidere, og det er behov for misjons- og evangeliseringsteam både i og utenfor Taiwan.
Det teologiske seminaret Hsinchu på Taiwan tilbyr masterstudier i teologi, pastoral-teologisk veiledning og sjelesorg, i tillegg til masterstudium i luthersk teologi. Det tilbys også kortkurs som flere av lekfolkene som arbeider i den taiwanske kirken, deltar på. Disse kursene gir dem fornyet motivasjon til frivillig tjeneste.

Studietiden ved seminaret hjelper studentene inn i et rikere kristenliv og gir dem kunnskap, kjennskap til og innsikt i Bibelen, i tillegg til utrustning og motivasjon til videre tjeneste. Mange får et hjerte for fremmedarbeiderne på Taiwan og er med i evangeliseringsteam som tar sikte på å nå disse.

NLM har ikke lenger fulltidsmisjonærer på Taiwan, men sender korttidsmisjonærer i undervisningsstillinger ved seminaret.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,4 mill.

Kontakt: Regionleder Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no