Ungdommer som står på en veranda i 2.etg.

Utdanning i Sør-Amerika

NLM prioriterer bibelundervisning og lederutvikling særlig høyt i vårt arbeid i Sør-Amerika.

 

BIBELSKOLE

For å nå flere med evangeliet i Sør-Amerika er det behov for bibelundervisning. Det har vært og er fremdeles det viktigste arbeidet for NLM. I over 30 år har det lutherske senteret for teologisk utdannelse (CLET) vært bibelskolesystemet for de nasjonale kirkene, og mange kan vitne om at de har fått oppleve friheten i Kristus. På grunn av nedgang i deltakere har det vært nødvendig med en omstrukturering. Nå består CLET av kortere sommerbibelskole og desentraliserte kurs som lokale pastorer og leder kan holde. NLM fortsetter jobben med å tilrettelegge kurs og utgi flere av de gamle kursene i revidert form med fornyet språk, design og metodikk. Målet er at flere sør-amerikanere får lære mer om Bibelen.

 

LEDERUTVIKLING

I Sør-Amerika er det høye forventninger til en leder, pastorene står alene med ansvaret og holder ikke lenge i tjenesten. De har behov for støtte både som enkeltpersoner og som gruppe. NLM ønsker å bygge en ny generasjon pastorer, og dyktiggjøre og utruste de som sitter med lederansvaret. Dette gjøres gjennom regelmessige kurs og møtepunkter, gjennom samtaler og rådgivning

 

TEOLOGIUTDANNING

NLM ønsker å styrke den teologiske kompetansen blant unge i Sør-Amerika. SETELA tilbyr nå en teologisk utdanning over fem år og et ettårig studieløp for våre samarbeidskirker i Andes-regionen. SETELA har studenter både fra Bolivia, Peru og Ecuador. Det jobbes med å få en høyskolegodkjennelse fra staten. I tillegg jobbes det med å definere en misjonærutdanning og en pastorutdanning. 2020 kan derfor bli et veldig spennende år med flere muligheter også for tidligere studenter og pastorer til å få seg en offisiell godkjent utdanning gjennom etterutdanning.

SE VIDEO: Teologistudier på SETELA 

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 4 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no