Ungdommer som står på en veranda i 2.etg.

Utdanning i Sør-Amerika

NLM prioriterer bibelundervisning og lederutvikling særlig høyt i vårt arbeid i Sør-Amerika.

Bibelundervisning

I Sør-Amerika er det behov for å nå flere med evangeliet. Bibelundervisning har vært og er fremdeles det viktigste for NLM i Sør-Amerika. NLM ønsker å samarbeide med de nasjonale kirkene om å nå lenger ut med evangeliet. I over 30 år har det lutherske senteret for teologisk utdannelse (CLET) vært bibelskolesystemet for de nasjonale kirkene. Flere tusen mennesker har vært innom CLET i Bolivia og Peru, og mange kan vitne om at de fikk oppleve friheten i Kristus.

I begge landene har det vært en nedgang i antall sommerbibelskolestudenter. Derfor legger nå kirkene til rette for desentraliserte kurs slik at lokale pastorer og leder kan holde kursene. Det pågår derfor nå et større arbeid med å tilrettelegge kurs og utgi flere av de gamle kursene i revidert form med fornyet språk, design og metodikk. Håpet er at denne omstruktureringen kan føre til at nye generasjoner får mer bibelundervisning.

 

Lederutvikling i kirkene

De lokale samarbeidskirkene til NLM i Sør-Amerika driver et bredt arbeid, og det er behov for å støtte lederne, både som enkeltpersoner og som gruppe. I Sør-Amerika er det et stort lederfokus, noe som gjør at forventningene til en leder er høye og lederne står alene med ansvaret og holder ikke lenge i tjenesten. NLM ønsker å bygge en ny generasjon ledere og dyktiggjøre og utruste de som sitter med lederansvaret. Dette gjøres gjennom regelmessige kurs og møtepunkter, gjennom samtaler og rådgivning.

 

SETELA og teologisk utdanning

NLM ønsker å styrke den teologiske kompetansen blant unge i Sør-Amerika. SETELA tilbyr fra 2019 en teologisk utdanning over fem år og et ettårig studieløp for våre samarbeidskirker i Andes. SETELA har studenter både fra Bolivia, Peru og Ecuador. Det jobbes med å etablere en høyskole med godkjenning fra staten. 2019 kan derfor bli et veldig spennende år med flere muligheter også for tidligere studenter og pastorer til å få seg en offisiell godkjent utdanning gjennom etterutdanning.

Kontakt stedlig representant Tore Bjørsvik: nlmsoramerika@nlm.no