To damer som står i en salgsbod

Utdanning i Sentral-Asia

I Sentral-Asia startet NLM opp et skolesenter i fjor. Hensikten med senteret er å ruste både elever, foreldre og lærere til en bedre skolehverdag.

Gode læringsmiljø

Sentral-Asia har en ung befolkning. Elevmassene øker og lærerbehovet er enormt. NLM driver et skolesenter, og her tilbys kurs for lærere. Lærerne får undervisning i forskjellige tema som kreativ undervisning, team-arbeid, barns utvikling på forskjellige alderstrinn, foreldresamarbeid og konflikthåndtering. På den måten kan lærerne skape trygge og stabile læringsmiljø.
Vi ser også at det er et behov for at foreldrene får kursing, og ønsker å å tilby foreldre opplæring innenfor helse, oppdragelse og barns utvikling.

Skolesenter

I Sentral-Asia er forventningene til skolebarn høye. I 2018 startet NLM et skolesenter hvor det tilbys undervisning for førskolebarn, slik at de er godt rustet for en krevende skolehverdag. Vi ønsker også at senteret blir et godt samlingssted for foreldre og besteforeldre som leverer og henter barna. På sikt vil senteret også tilby mor-barn grupper, et tilbud som ennå ikke finnes i landet.

Dette læringssenteret gir muligheter til å formidle den kristne tro og kristne verdier både til barn og voksne i et land der tradisjonell misjonsvirksomhet ikke er mulig.

 

Fakta

Budsjett: Kr 400 000

Kontakt: Regionleder Eivind Jåtun, ejaatun@nlm.no