Studenter

Utdanning i Mongolia

Behovet for kristne ledere i Mongolia er stort og NLM støtter bibelskoleutdanning.

Mongolia åpnet for kristendommen etter kommunismens fall i 1990. Dermed er det en relativ ung menighet og behovet for kristne ledere er stort. NLM støtter en bibelskole som er med på å utdanne en ny generasjon kirkeledere. Her kan du ta både en bachelor og en mastergrad.


I tillegg støtter NLM også en korttidsbibelskole i Darkhan. Skolen er et samarbeid mellom NLM og Mongolian Evangelical Lutheran Church (MELC). Bibelskolen har undervisningsperioder på to uker fire ganger i året og er et tilbud for ledere og medlemmer i MELC.


NLM dekker også studiestipend for bibelskolene til noen av medlemmene i MELC. NLM vil også støtte mastergradsstudier i teologi i utlandet for unge ledere i MELC.
Det store behovet for kristne ledere i Mongolia gjør også at NLM ønsker å satse enda mer på dette og starter også opp en kortidsbibelskole for troende fra ikke-mongolsktalende folkegrupper fra våren 2019.

Kontaktperson: Stedlig representant David Samuel Olson, nlmmongolia@nlm.no