Skoleklasse Indonesia

Utdanning i Indonesia

Barna er framtiden og NLM er med i prosjekter som utruster barn til å satse på utdanning.

  

TEOLOGIUTDANNING

NLM ønsker å se indonesiske kristne tent og utrustet til å leve et liv med Jesus. NLM samarbeider med og stiller sine medarbeidere til rådighet for undervisning i teologi, blant annet i Abdi Sabda teologiske seminar som utdanner teologer og kristendomslærere. Der går studentene inn i tjeneste i skoler og lokalmenigheter over store deler av Indonesia. Samt også ved den lutherske kirken (GKLI) sin teologiske høyskole i Sihabong-Habong.

 

LEDERTRENING

NLM ønsker å utruste kristne lokalt og er fortsatt med som rådgiver til den indonesiske versjon av ledertreningskurset Sharpen Your Interpersonal Skills (SYIS). Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppmuntres og utfordres lokalmenigheter og lokale kirker til å tjene sine naboer.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,9 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no