Ledere i Etiopia

Utdanning i Etiopia

Den evangeliske kirken i Etiopia er stor, men fortsatt relativt ung og har et stort behov for velutdannede ledere.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet 

UTDANNING AV KRISTNE LEDERE

Den enorme veksten i Mekane Yesus-kirken skaper et stort behov for utdanning av kristne ledere, og kirken ønsker fortsatt å gå videre til unådde områder og folkegrupper.

NLM ønsker å bidra med personell og økonomisk støtte ved Tabor Evangelical College i Hawassa. Her kan studentene ta en tre- eller fireårig utdanning i misjon. Gjennom stipendordninger får også studenter fra den fattige landsbygda muligheter til utdanning. Et viktig fokus i utdanningen er hvordan man kan henvende seg til muslimske folkegrupper i Øst-Etiopia.

 

STYRKE MENIGHETER

NLM har redusert den økonomiske støtten til Sør-Etiopia kraftig, og utsendingene arbeider i andre unådde områder i Etiopia. NLM ser imidlertid at det er hyppig utskiftning av ledere i kirken i sør og et fortsatt stort behov for lederopplæring.

Etter forespørsel fra kirken vil NLM derfor støtte et pilotprosjekt med vekt på kompetansebygging, kurs og opplæring av ledere i alle synodene i sør.

 

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,6 mill (deler av prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant- nlmethiopia@nlm.no