Ledere i Etiopia

Utdanning i Etiopia

Den evangeliske kirken i Etiopia er stor, men fortsatt relativt ung og har et stort behov for velutdannede ledere.

Flere kristne ledere

I Etiopia vokser kristendommen og Mekane Yesus-kirken opplever en enorm vekst. Dette er selvsagt veldig gledelig, samtidig er det krevende å utruste gode kristne ledere.

Det er fortsatt unådde områder og folkegrupper i Etiopia og Mekane Yesus-kirken ønsker å gå dit. Når evangeliet når nye områder, trengs det ledere med ekstra kunnskap, visdom og dømmekraft til å drive evangeliet fram. NLM ønsker å gå sammen med kirken i dette arbeidet.

Ved Tabor Evangelical College i Hawassa bidrar NLM med personell og økonomisk støtte. Her kan studentene ta en tre- eller fireårig utdannelse i misjon. Gjennom stipendordninger får også studenter fra den fattige landsbygda muligheter til utdannelse.
Det er flere unådde folkegrupper i Etiopia og et viktig fokus i utdanningen er hvordan man kan henvende seg til muslimske folkegrupper i Øst-Etiopia.

Kirkeveksten er gledelig, men vi ser at det er svært avgjørende at utdanning av gode ledere øker i takt med dette.

Kontakt stedlig representant: Lamessa Endalew- nlmethiopia@nlm.no