Ledere i Etiopia

Utdanning i Etiopia

Den evangeliske kirken i Etiopia er stor, men fortsatt relativt ung og har et stort behov for velutdannede ledere.

Flere kristne ledere

Mekane Yesus-kirken opplever en enorm vekst og har i dag over 9 millioner medlemmer. Dette er selvsagt veldig gledelig, samtidig er det stort behov for utdanning av kristne ledere som kan veilede og gi opplæring i den kristne tro.

Det er fortsatt unådde områder og folkegrupper i Etiopia, og Mekane Yesus-kirken ønsker fortsatt å gå videre. Når evangeliet når nye områder, trengs det ledere med kunnskap, visdom og dømmekraft. NLM ønsker å gå sammen med kirken i dette arbeidet.

Ved Tabor Evangelical College i Hawassa bidrar NLM med personell og økonomisk støtte. Her kan studentene ta en tre- eller fireårig utdannelse i misjon. Gjennom stipendordninger får også studenter fra den fattige landsbygda muligheter til utdannelse. Et viktig fokus i utdanningen er hvordan man kan henvende seg til muslimske folkegrupper i Øst-Etiopia.

 

Kompetansebygging av kirkeledere

NLMs arbeid i Etiopia har på mange måter lykkes. Det finnes i dag store og livskraftige menigheter i de byene og landsbyene i Sør-Etiopia hvor NLM har arbeidet i mange år. NLM har de siste årene redusert den økonomiske støtten til disse områdene kraftig og utsendingene arbeider i dag i andre områder som fortsatt er unådde. Vi ser imidlertid at det er hyppig utskiftning av ledere i kirken og fortsatt stort behov for lederopplæring.

Etter forespørsel fra kirken vil NLM derfor støtte et pilotprosjekt med fokus på kompetansebygging, kurs og opplæring av ledere i alle synodene i sør.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,5 mill (deler av prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant: Lamessa Endalew- nlmethiopia@nlm.no