By i Japan

Utdanning i Japan

I Japan er det stort behov for kristne ledere, og NLM ønsker å være med og utruste kristne til tjeneste i japanske kirker, som pastorer og evangelister.

Japan står foran store sosiale utfordringer, og mange unge opplever ensomhet. Dette utfordrer de kristne unge i landet, og sammen med Kobe Lutheran Theological Seminary (teologisk seminar) og Kobe Lutheran Bible Institute (bibelskole) ønsker NLM å utdanne kristne ledere som kan være vitner i hverdagen.

Vi ser at gjennom den teologiske utdanningen, kortkursene og diakonistudium får ungdom en bedre forståelse for Bibelen og utrustning til å være kristne vitner for de rundt seg. I tillegg utfordres de til å ta oppgaver i lokalmenighetene, og slik bli bevart og styrket i troen.

Både det teologiske seminaret og bibelskolen i Kobe holder et høyt faglig nivå, men verken skolen eller studentene får statlig støtte eller stipend. Utdanningen krever derfor økonomisk støtte, noe NLM ønsker å fortsette å bidra med.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1 mill

Kontakt: Stedlig representant Bård Hauge: nlmjapan@nlm.no