Tanzanianske jenter som står i kø.

Teologisk utdanning i Øst-Afrika

Kenya og Tanzania trenger gode kristne ledere og Misjonssambandet støtter utdanning av prester og kristne ledere.

 

LOKAL MISJON             

(KENYA)

Mange folkegrupper i Kenya har fortsatt ikke hørt evangeliet. Misjonssambandet gir økonomisk støtte til den nasjonale kirkens arbeid for å nå flere, og utsendingene bidrar ved å reise rundt og inspirere og undervise i områder hvor kirken har sitt arbeid. Vi bidrar også med korttidspersonell i dette arbeidet.

 

UTDANNING AV KRISTNE LEDERE

(TANZANIA)

Den evangeliske-lutherske kirken i Tanzania (ELCT) er i vekst, men har ikke nok prester og kristne ledere. Misjonssambandet ønsker å bidra til teologisk utdanning og støtter kirken både sentralt og lokalt.

Ved behov sender vi korttidspersonell til bibelskolene Kiabakari og Waama, hvor vi tidligere har hatt stasjonære misjonærer. Målet er at tanzanianske ressurspersoner fortsatt kan drive arbeidet videre i Mara og Mbulu på en god måte.

Fakta

Budsjett: Kr 550 000 (Kenya) og kr 200 000 (Tanzania)

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no