Tanzanianske jenter som står i kø.

Teologisk utdanning i Øst-Afrika

Tanzania trenger gode kristne ledere og NLM støtter utdanning av prester og kristne ledere.

 

UTDANNING AV KRISTNE LEDERE

Den evangeliske-lutherske kirken i Tanzania (ELCT) er i vekst, men har ikke nok prester og kristne ledere. NLM ønsker å bidra med utdanning og teologisk tyngde og støtter kirken både sentralt og lokalt.

Bibelskolen i Kiabakari sørger for utdanning av evangelister og prester i Mara fylke. Det er mer enn hundre menigheter i Mara, og bispedømmet mangler både evangelister og prester. Bibelskolen skulle gjerne hatt flere elever og lærere. NLM vil sende korttidspersonell som skal bidra med utdanning. Målet er at tanzanianske ressurspersoner kan drive arbeidet videre i Mara.

Fakta

Budsjett: Kr 500 000

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no