Ledere i Etiopia

Teologisk utdanning i Etiopia

Den evangeliske kirken i Etiopia er stor, men fortsatt relativt ung og har et stort behov for velutdannede ledere.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet 

Utdanning av kristne ledere

Den enorme veksten i Mekane Yesus-kirken skaper et stort behov for utdanning av kristne ledere, og kirken ønsker fortsatt å gå videre til unådde områder og folkegrup- per.

Misjonssambandet ønsker å bidra med personell og økonomisk støtte til Tabor Evangelical College i Hawassa. Her kan studentene ta en tre- eller fireårig utdanning i misjon. Gjennom stipendordninger får også studenter fra den fattige landsbygda muligheter til utdanning. Et viktig fokus i utdanningen er hvordan man kan nå ut til muslimske folkegrupper i Øst-Etiopia

 

Styrke menigheter

Etter mange års arbeid sør i Etiopia har Misjonssambandet de siste årene gradvis flyttet mesteparten av ressursene og utsendingene til andre, unådde områder i landet.

Men hyppig utskiftning av ledere i de sørlige kirkene gjør at det fortsatt er et stort behov for lederopplæring i disse områdene.

Etter forespørsel fra kirken vil Misjonssambandet derfor støtte et prosjekt med vekt på kompetansebygging, kurs og opplæring av ledere i alle synodene sør i landet.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,6 mill (deler av prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant- nlmethiopia@nlm.no