Jente med vannkanne i Kenya

Samfunnsutvikling i Øst-Afrika

I Øst-Kenya driver NLM et vann-, helse- og hygieneprosjekt, samt lese- og skriveopplæring.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet

 

Kvinners rettigheter

Jenter blir ofte nedprioritert og lider under manglende utdannelse. Ved å støtte flere videregående skoler drevet av den nasjonale kirken (ELCK) vil NLM være med på å styrke kvinners posisjon og verdi i samfunnet.

I Tana og Mombasa er det svært mange som aldri har fått skolegang. Utdanning har ikke vært prioritert, spesielt ikke blant kvinnene. NLM ønsker å gi voksne i området tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Etter kurset fortsetter mange med å lære både engelsk og matematikk. NLM vil med lese- og skriveferdigheter gi et viktig bidrag i kampen mot fattigdom, for likestilling og samfunnsdeltagelse.

 

 

Livsvilkår

Mangelen på vann i tørkeperiodene er prekær i Øst-Kenya. NLM driver derfor et vann-, helse- og hygieneprosjekt i Tana River – med prosjektsteder i hele distriktet. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse bygges dammer for å samle regnvann til drikkevannskilder. De første sisternene er bygd ferdig og sikrer allerede vann til menneskene i nærområdet, og flere er under utgraving. Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen samarbeider også NLM med lokalbefolkningen om å få en slutt på det store søppelproblemet.

Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne i hele området.

 

FORSONINGSARBEID

Arbeidet drives med støtte fra Norea mediemisjon. 

NLM ønsker å bidra til å senke konfliktnivået i Øst-Afrika, særlig ved å bryte ned fordommer mellom kristne og muslimer i Tana South. Gjennom mediearbeid og interkulturelle aktiviteter, som seminarer og fredsfestivaler, gir NLM mennesker anledning til å lære om hverandre og å ha kontakt med naboer de vanligvis ikke har med å gjøre.

 

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 5,2 mill.(deler av prosjektet er støttet av Norad)

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no