Jente med vannkanne i Kenya

Samfunnsutvikling i Øst-Afrika

I Øst-Kenya driver NLM et vann-, helse- og hygieneprosjekt, samt lese- og skriveopplæring.

Å elske sin neste

NLM ønsker å bidra til å bryte ned fordommer mellom kristne og muslimer i Øst-Afrika. Mange konflikter oppstår fordi man har en feilaktig forståelse av hverandre. Gjennom mediearbeid og interkulturelle aktiviteter i Tana South ønsker vi å bidra til å senke konfliktnivået mellom forskjellige folkegrupper i Kenya, og særlig mellom kristne og muslimer.

Vi arrangerer seminarer i menigheter og lokalsamfunn i områder der kristne og muslimer bor side om side. Vi arrangerer fredsfestivaler der mennesker synger og danser og har interaksjon med naboer de vanligvis aldri har med å gjøre. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Norea Mediemisjon.


Bedre vann og helse

I det tørre landskapet i Øst-Kenya er mangelen på vann prekært. Ved å lage gode systemer for å samle regnvann i regntidene, kan folk i området få rent drikkevann i tørkeperiodene. NLM driver et vann-, helse- og hygieneprosjekt med prosjektsteder i hele distriktet.

NLM bidrar til bygging av dammer som blir drikkevannskilder, og underviser i helse, hygiene og gir lese- og skriveopplæring. Undervisningen i disse emnene forbedrer hverdagen for både barn og voksne. Et stort problem er at det flyter med søppel i området, og NLM samarbeider med lokalbefolkningen om å få en slutt på dette problemet.

NLM er opptatt av at lokalsamfunnet bidrar så mye som mulig selv, og dette gjenspeiles tydelig i prosjektet. Ved hjelp av sterk lokal deltagelse er de første sisternene helt ferdig og sikrer allerede vann til menneskene i nærområdene. Flere sisterner er under utgraving i 2019. 

SE VIDEO: Rent vann i Bangale


Lese- og skriveopplæring

Mange steder i Kenya er det mange voksne som ikke har hatt mulighet til å lære å lese eller skrive. Lese- og skriveferdigheter bidrar i kampen mot fattigdom, for likestilling og samfunnsdeltagelse.

I Tana og Mombasa er det svært mange som aldri har fått skolegang, og enkelte har bare gått på skole i noen få år. Utdanning har ikke vært prioritert, spesielt ikke blant kvinnene. NLM ønsker å gi voksne tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Noen av dem som kommer til undervisningen, starter med å lære helt grunnleggende læreferdigheter, etter hvert fortsetter mange med å lære både engelsk og matematikk.
Det er gledelig å se hvor mye det betyr å lære å lese og skrive, og NLM fortsetter å prioritere denne viktige undervisningen.

 

Fakta

Budsjett: Kr 5,9 mill (deler av prosjektet er støttet av Norad)

Kontakt: Stedlig representant Morten Egeland, nlmostafrika@nlm.no