Barn i Etiopia

Samfunnsutvikling i Etiopia

Misjonssambandet støtter flere utviklingsprosjekter for å bedre levevilkår på den etiopiske landsbygda.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet 

 

Bedre liv på landsbygda

Store deler av befolkningen på den etiopiske landsbygda lider på grunn av tørke, dårlig matvaresikkerhet og lavt utdanningsnivå. Misjonssambandet støtter flere utviklingsprosjekter i slike områder.

Vannmangel er et stort problem, og Misjonssambandet støtter arbeid med å bygge vannkilder og sette fokus på vannforvaltningen. En annen stor utfordring er mangel på god kunnskap om hygiene og ernæring, og Misjonssambandet arbeider for å øke kunnskapen på disse områdene.

I tillegg arbeider vi for å forbedre forholdene for husdyr og gi god opplæring i ulike jordbruksteknikker. Plastavfall er også et betydelig problem i flere områder der Misjonssambandet er til stede. I Øst-Bale støtter Misjonssambandet derfor et prosjekt med lokale myndigheter og sykehus for å bevisstgjøre lokalbefolkningen og bedre avfallshåndteringen.

Et annet stort problem er lavt utdanningsnivå. Vi ønsker å være med og bidra til å endre dette, og støtter utdanning for fattige og foreldreløse elever. Dette inkluderer et internat. I tillegg støtter vi lese- og skriveopplæring og sykurs, særlig for kvinner. Kvinnene kan også få støtte til å starte egne bedrifter.

 

Utdanning for jenter

I deler av Etiopia blir jenter nedprioriterte når det gjelder utdanning. Misjonssambandet jobber for at flere jenter skal få gå på skole. Prosjektet utfordrer folks motforestillinger mot utdanning av jenter gjennom samtaler med religiøse ledere, foreldre og jentene selv. Prosjektet har som mål at jenter skal få utdannelse slik at de kan være med og påvirke sin egen fremtid.

 

Videregående opplæring

I en by øst i Etiopia tilhører majoriteten av befolkningen en muslimsk folkegruppe. Utdanningsnivået i dette området er lavt. Misjonssambandet støtter Mekane Yesus-kir- ken med pedagogisk personell og økonomiske midler i oppbygningen av en videregående skole i byen.

Tanken er at denne skolen også skal være et ressurs-og kompetansesenter for erfaringsutveksling og oppfølging av pedagogisk personell for å heve kvaliteten på andre skoler i området.

Misjonssambandet ønsker å være med på å bygge opp og drive en skole av høy kvalitet, som kan være et viktig bidrag til utdanningen av fremtidens ledere i denne regionen.

 

Kompetansebygging gjennom universitet

Ved et universitet og et universitetssykehus øst i Etiopia har Misjonssambandet flere utsendinger som arbeider med kompetansebygging innen helse og engelsk. Blant annet har en av våre utsendinger fått som oppgave å bygge opp et engelsksenter som skal gi supplerende undervisning til universitetsstudenter og stab, samt undersøke hvordan man kan bygge engelskkompetanse blant lærerne på videregåendeskolenivå i regionen.

 

Fakta

Budsjett: Kr 5,1 mill (deler av prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant nlmethiopia@nlm.no