Barn i Etiopia

Samfunnsutvikling i Etiopia

NLM støtter flere utviklingsprosjekter for å bedre levevilkår på den etiopiske landsbygda.

Bedre liv på landsbygda

Store deler av den etiopiske befolkningen på landsbygda lider på grunn av tørke, dårlig matvaresikkerhet og lavt utdanningsnivå. NLM støtter flere utviklingsprosjekter i slike områder. I noen av de tørkerammede områdene støtter NLM arbeid med å bygge vannkilder og å sette fokus på hvordan vannet kan forvaltes på best mulig måte for mennesker, dyr og jord. I tillegg ønsker NLM å bidra til økt kunnskap om hygiene og ernæring. I noen områder støtter vi også arbeidet med å forbedre forholdene for husdyr og gi god opplæring i ulike jordbruksteknikker.

En annen utfordring er manglende utdanning. NLM støtter utdanning for fattige og foreldreløse elever, dette inkluderer et internat. I tillegg støtter vi lese- og skriveopplæring og sykurs. Mye av opplæringen retter seg spesielt mot kvinner. Vi gir også støtte til utvikling av små bedrifter.

Utdannelse for jenter

I deler av Etiopia er det slik at jenter blir nedprioritert når det gjelder utdannelse. NLM jobber for at flere jenter skal få begynne på skolen. I dette området arbeider prosjektet for å utfordre folks motforestillinger mot utdannelse av jenter gjennom samtaler med religiøse ledere, foreldre og jentene selv. Prosjektet har som formål at jenter skal få utdannelse slik at de kan være med å påvirke sin egen fremtid.

Fremtidens ledere

I en by øst i Etiopia tilhører majoriteten av befolkningen en muslimsk folkegruppe. Utdanningsnivået i dette området er lavt. NLM støtter Mekane Yesus-kirken med økonomiske midler og pedagogisk personell i oppbygningen av en videregående skole i byen. Gjennom denne skolen ønsker NLM å være med på å bygge opp og drive en skole av høy kvalitet som vi tror kan være et viktig bidrag til utdanningen av fremtidens ledere i denne regionen.

I tilknytning til denne nye videregående skolen som kirken driver i samarbeid med NLM, ønsker vi også å bidra til å heve kvaliteten på andre skoler i området. Tanken er at denne skolen skal være et ressurs-og kompetansesenter for erfaringsutveksling og oppfølging av pedagogisk personell.

 

Fakta

Budsjett: Kr 4,6 mill (deler av prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant: Lamessa Endalew- nlmethiopia@nlm.no