Mann i studio

Mediearbeid i Øst-Afrika

Det er stort behov for kristen litteratur og film og NLM støtter denne type mediearbeid.

 

Litteratur

Det er stort marked for god kristen litteratur i Tanzania. NLM og DLM (Dansk Luthersk Misjon) driver sammen et litteraturarbeid med navnet Soma Biblia (Les Bibelen). Soma Biblia er Tanzanias største litteraturmisjon og selger mer enn 500 000 bibler, bøker og traktater i året. 

Soma Biblia gir blant annet ut bladet «Riziki», som er rettet mot prester og evangelister, og barnebladet «Twende» (La oss gå), som formidler kristen tro til barn og unge. Soma Biblia ønsker å gi ut sunn, evangelisk litteratur og spre evangeliet i Tanzania og Øst-Afrika.

NLM bidrar som deleiere og sitter i styret.

 

Film

Det finnes svært få kristne barnefilmer i Øst-Afrika. NLM ønsker å formidle den grunnleggende frelseshistorien til barn ved å lage Øst-Afrikas første Motion Capture animasjonsfilmserie basert på bibelfortellinger.

Filmserien omfatter nå 20 korte filmer, musikkvideoer og sanger. I tillegg til film har dette resultert i hørespill, sanger og Henna-tegninger.

Filmene har blitt lovet distribusjon i hele Afrika, og skal etterhvert oversettes og dubbes til flere språk. NLM håper filmene kan gå over grenser og nå unådde folkegrupper.

Produksjonen gjøres i samarbeid med Norea Mediemisjon.

 

Fakta

Budsjett: Kr  1,1 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no