Mann i studio

Mediearbeid i Øst-Afrika

Det er stort behov for kristen litteratur og film og Misjonssambandet støtter denne type mediearbeid.

Litteratur                   

Det er stort marked for kristen litteratur i Tanzania. Misjonssambandet og DLM (Dansk luthersk misjon) driver sammen et litteraturarbeid med navnet Soma Biblia (Les Bibelen). Soma Biblia er Tanzanias største litteraturmisjon og selger mer enn 500 000 bibler, bøker og traktater i året.

Soma Biblia gir blant annet ut bladet «Riziki», som er rettet mot prester og evangelister, og barnebladet «Twende» (La oss gå), som formidler kristen tro til barn og unge. Soma Biblia ønsker å gi ut sunn, evangelisk litteratur og spre evangeliet i Tanzania og Øst-Afrika.

Misjonssambandet bidrar som deleiere og sitter i styret.

 

Animasjonsfilm                     

Drives i samarbeid med Norea.

Det finnes svært få kristne barnefilmer i Øst-Afrika. Misjonssambandet ønsker å formidle den grunnleggende frelseshistorien til barn ved å lage Øst-Afrikas første Motion Capture animasjonsfilmserie basert på bibelfortellinger. (Les mer om dette på s 62).

Filmserien vil omfatte 28 korte filmer. I tillegg produseres hørespill, musikkvideoer, sanger og Henna-tegninger. Filmene har blitt lovet distribusjon i hele Afrika og skal etterhvert oversettes til flere språk.

Misjonssambandet håper filmene kan gå over grenser og nå unådde folkegrupper.

 

Fakta

Budsjett: Kr  1,1 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no