Mann i studio

Mediearbeid i Øst-Afrika

Det er stort behov for kristen litteratur og film og Misjonssambandet støtter denne type mediearbeid.

Det er store muligheter for å spre Guds ord gjennom ulike mediekanaler, og Misjonssambandet støtter et omfattende mediearbeid i Øst-Afrika.

Det er stort marked for god kristen litteratur i Tanzania. Misjonssambandet og DLM (Dansk Luthersk Misjon) driver sammen et  litteraturarbeid med navnet Soma Biblia («Les Bibelen»). Soma Biblia er Tanzanias største litteraturmisjon og selger mer enn 500 000 bibler, bøker  og traktater i året.

Soma Biblia gir blant annet ut bladet Riziki, som er rettet mot prester og evangelister, og barnebladet Twende («La oss gå»), som formidler kristen tro til barn og unge. Soma Biblia ønsker å gi ut sunn, evangelisk litteratur og spre evangeliet i Tanzania og Øst-Afrika.

I tillegg lønner Misjonssambandet en utsending som jobber med filmprosjektet «Arven etter Adam».

 

Fakta

Budsjett: Kr  1,5 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no