Et utekontor hvor en mann skriver på ark og det er en som står og venter.

Litteraturarbeid i Vest-Afrika

ELFENBENSKYSTEN: NLM arbeider med å oversette Bibelen, Jesus-filmen og annen kristen litteratur til mahou.

Den muslimske folkegruppen, Mahou, i Elfenbeskysten, har lite litteratur på eget språk. Dette inkluderer Bibelen. NLM samarbeider med Wycliff om oversettelse av Bibelen og den klassiske Jesus-filmen (Jesus, fra 1979, oversatt til over 1500 språk) til mahou.

Det arbeids også med annen litteraturoversettelse. På den måten bevares språk og kultur, og ikkje minst får mahouene tilgang på kristen litteratur og kristne ressurser på sitt morsmål. I 2019 vil det bli arbeidet med ny strategi og planer for det videre radioarbeidet i landet.

Stedlig representant Sveinn Einar Zimsen, melci@nlm.no