Kvinner under et tre i Kenya

Helse i Øst-Afrika

NLM arbeider for å bedre helsesituasjonen i Øst-Afrika. Dette gjøres i samarbeid med myndigheter og lokale institusjoner.

 

Øst-Afrika har store helseutfordringer som NLM vil være med og bekjempe i samarbeid med myndigheter og helseinstitusjoner.

NLM jobber for å øke kompetansen og kunnskapen i lokale helseinstitusjoner, særlig innen mor/barn-helse. Arbeidet er ressurskrevende og møter mange harde og vanskelige utfordringer.

Ved også å arbeide med kapasitetsbygging ved utdanningsinstitusjoner vil NLM bidra til å redusere fraflytting av høyt utdannede fagfolk til andre land, såkalt «braindrain».

Vi arbeider også med helse på skoler. Skolebarn i de mest fattige områder har manglet helseoppfølging. NLM er med på å innføre og styrke skolehelse som en del av lokale myndigheters oppfølging. Noen tusen skolebarn har for første gang blitt vurdert helsefaglig, og barn med ekstra behov har blitt fanget opp av helseinstitusjoner.

NLM vil gi håp for fremtiden og være et vitnesbyrd om at alle mennesker har verdi.

 

Fakta

Budsjett: Kr 4,8 mill.

Kontakt: stedlig representant nlmostafrika@nlm.no