Kvinner under et tre i Kenya

Helse i Øst-Afrika

Misjonssambandet arbeider for å bedre helsesituasjonen i Øst-Afrika. Dette gjøres i samarbeid med myndigheter og lokale institusjoner.

 

Mor og barn                

Øst-Afrika har store helseutfordringer, som Misjonssambandet vil være med og bekjempe i samarbeid med myndigheter og helseinstitusjoner.

Misjonssambandet arbeider for å øke kompetansen og kunnskapen i lokale helseinstitusjoner, særlig innen mor/barn-helse.

Arbeidet er ressurskrevende og møter mange harde og vanskelige utfordringer. Vi underviser lokalt helsepersonell på helseinstitusjoner, og sammen med ledelsen på institusjonene utarbeides det gode strukturer og rutiner.

 

Lokale fagfolk   

I enkelte områder i Øst-Afrika er såkalt «braindrain» et stort problem. Ved også å arbeide med kapasitetsbygging ved utdanningsinstitusjoner vil Misjonssambandet bidra til å redusere fraflytting av høyt utdannede fagfolk til andre land («braindrain»). Vi vil sammen med lokale aktører bidra til at utdanningsinstitusjonene holder faglig høy kvalitet.

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 5,2 mill.

Kontakt: stedlig representant nlmostafrika@nlm.no