Kvinner under et tre i Kenya

Helse i Øst-Afrika

NLM arbeider for å bedre helsesituasjonen i Øst-Afrika. Dette gjøres i samarbeid med myndigheter og lokale institusjoner.

Kamp mot helseutfordringer

Øst-Afrika har store helseutfordringer og NLM samarbeider med myndigheter og lokale helseinstitusjoner for å bekjempe disse utfordringene.

NLM samarbeider med lokale helseinstitusjoner flere plasser i det østlige Afrika, også i nye områder. Dette er ressurskrevende, og vi møter mange harde og vanskelige utfordringer både når det gjelder klima, geografisk plassering og religion. NLM jobber for å øke kompetansen og kunnskapen i helseinstitusjonene, særlig innen mor/barn-helse. Vår tilstedeværelse er et vitnesbyrd om at alle mennesker har verdi. Vi ønsker å gi håp for fremtiden.

NLM arbeider også med kapasitetsbygging ved utdanningsinstitusjoner som er preget av såkalt «braindrain», dvs. at høyt utdannede fagfolk flytter til andre land. Braindrain fører til mangel på kvalifisert personell. Vi ønsker å jobbe slik at braindrain reduseres og at fagfolk ønsker å bli i landet.

En annen viktig del av arbeidet er at NLMs utsendinger ønsker å være til stede som gode forbilder og medmennesker.

 

Skolehelse

Det siste året har vi vært med å innføre skolehelse som en del av lokale myndigheters oppfølgig av skolelever i utsatte områder. Noen tusen skolebarn har fått første gang blitt vurdert helsefaglig, og barn med behov har blitt fanget opp av helseinstitusjoner. I 2019 kommer vi til å fortsette dette arbeidet for å styrke helsearbeidet og slik hjelpe de mest utsatte menneskene i fattige områder.

 

Flyr for livet

I Uganda og Sør-Sudan lever mange mennesker isolert for omverden på grunn av konflikt og dårlig infrastruktur. Den eneste muligheten til å nå ut med evangeliet og hjelp, er ved hjelp av fly. NLM samarbeider med MAF (Mission Aviation fellowship) i området. NLMs utsending flyr for kirker, misjons- og hjelpeorganisasjoner i Uganda og Sør-Sudan.  

I tillegg gjør MAF charter- og ambulanseflyvninger ved behov. MAF er verdens ledende aktør innen bistandsflyging og opererer i mer enn 35 utviklingsland.

For mer info, se www.maf.no

 

Kontakt stedlig representant Kristoffer Krohn Sævre, nlmostafrika@nlm.no