Kvinner under et tre i Kenya

Helse i Øst-Afrika

NLM arbeider for å bedre helsesituasjonen i Øst-Afrika. Dette gjøres i samarbeid med myndigheter og lokale institusjoner.

Kenya

Kamp mot helseutfordringer

Øst-Afrika har store helseutfordringer, og NLM samarbeider med myndigheter og lokale helseinstitusjoner for å bekjempe disse problemene.

NLM samarbeider med lokale helseinstitusjoner flere plasser i det østlige Afrika, også i nye områder. Dette er ressurskrevende, og vi møter mange harde og vanskelige utfordringer både når det gjelder klima, geografisk plassering og religion. NLM jobber for å øke kompetansen og kunnskapen i helseinstitusjonene, særlig innen mor/ barn-helse.

Vår tilstedeværelse er et vitnesbyrd om at alle mennesker har verdi. Vi ønsker å gi håp for fremtiden. NLM arbeider også med kapasitets- bygging ved utdanningsinstitusjoner som er preget av såkalt «braindrain», dvs. at høyt utdannede fagfolk flytter til andre land. Braindrain fører til mangel på kvalifisert personell. Vi ønsker å jobbe slik at "braindrain" reduseres, og at fagfolk ønsker å bli i landet.
En annen viktig del av arbeidet er at NLMs utsendinger ønsker å være til stede som gode forbilder og medmennesker.

Skolehelse

Det siste året har vi vært med å innføre skolehelse som en del av lokale myndigheters oppfølgig av skolelever i utsatte områder. Noen tusen skolebarn har for første gang blitt vurdert helsefaglig, og barn med behov har blitt fanget opp av helseinstitusjoner. I 2019 kommer vi til å fortsette dette arbeidet for å styrke helsearbeidet og slik hjelpe de mest utsatte menneskene i fattige områder.

 

Tanzania

Flyr for livet

I Uganda og Sør-Sudan lever mange mennesker isolert fra omverden på grunn av konflikt og dårlig infrastruktur. Den eneste muligheten til å nå ut med evangeliet og hjelp er ved hjelp av fly. NLM samarbeider med MAF (Mission Aviation Fellowship) i området. NLMs utsending flyr for kirker, misjons- og hjelpeorganisasjoner i Uganda og Sør-Sudan.

I tillegg gjør MAF charter- og ambulanseflyvninger ved behov. MAF er verdens ledende aktør innen bistandsflyging og opererer i mer enn 35 utviklingsland.

 

Fakta

Budsjett: Kr 4,2 mill (Kenya) og kr 500 000 (Tanzania)

Kontakt: stedlig representant Morten Egeland, nlmostafrika@nlm.no