Helse i Etiopia

Helse i Etiopia

NLM har lang tradisjon for helserelatert arbeid i Etiopia. I dag arbeider vi spesielt med å få ned mødre- og barnedødeligheten.

Trygge fødsler i hele landet

For etiopiske kvinner i fjerntliggende områder er det å bli gravid ekstremt risikabelt. Det er ofte lang avstand til sykehus og legehjelp, og i tillegg dårlig tilgang på transport. Omtrent en av førti etiopiske kvinner dør av komplikasjoner i svangerskapet. Mange nyfødte barn dør på grunn av komplikasjoner under fødsel. Dette skyldes blant annet manglende kompetanse og utstyr.

NLM støtter et arbeid som har som mål å gjøre helsetjenester mer tilgjengelig for kvinner på landsbygda. Sykehusene og helsesentre drives av etiopiske myndigheter, men NLM er med og støtter økonomisk og med personell. Sykehusene fungerer som treningssentre for kompetansebygging av personell til helsesentrene i distriktene. På denne måten spres kunnskap og kompetanse til distriktene.

Helsesentre på landsbygda får utstyr og helsepersonell opplæring for å stå bedre rustet til å takle kompliserte fødsler. Dette spenner fra grunnleggende svangerskapsomsorg til akutt keisersnitt. Arbeidet gjør at fødselshjelp blir mer tilgjengelig lokalt, ikke bare på fjerntliggende sykehus.

Rapporter fra distriktene hvor vi har dette arbeidet, viser gode resultater. Vi ser at dødsfallene går betydelig ned. I dag drives dette arbeidet både i Sør-Omo og Øst i Bale.

 

Fakta

Budsjett: Kr 3,6 mill (prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant: Lamessa Endalew- nlmethiopia@nlm.no