Helse i Etiopia

Helse i Etiopia

NLM har lang tradisjon for helserelatert arbeid i Etiopia. I dag arbeider vi spesielt med å få ned mødre- og barnedødeligheten.

 

Arbeidet er Norad-støttet. 

MOR OG BARN

For etiopiske kvinner i  fjerntliggende områder er det å bli gravid ekstremt risikabelt. NLM støtter et arbeid som har som mål å gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for kvinner og  barn  på  landsbygda. Sykehus, helsesentre og helseposter drives av etiopiske myndigheter. NLM bidrar med støtte til kompetanseheving, medisinsk utstyr og veiledning.

Rapporter fra distriktene  hvor NLM har hatt dette arbeidet, viser gode resultater. Dødsfallene for mor og barn har gått betydelig ned.

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 3,5 mill (prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant nlmethiopia@nlm.no