Helse i Etiopia

Helse i Etiopia

Misjonssambandet har lang tradisjon for helserelatert arbeid i Etiopia. I dag arbeider vi spesielt med å få ned mødre- og barnedødeligheten.

Mor og barn

Arbeidet er Norad-støttet. 

For etiopiske kvinner i fjerntliggende områder er det å bli gravid ekstremt risikabelt. Misjonssambandet støtter et arbeid som har som mål å gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for kvinner og barn på landsbygda. Sykehusene, helsesentre og helseposter drives av etiopiske myndigheter. Misjonssambandet bidrar med støtte til kompetanseheving, medisinsk utstyr og veiledning.

Rapporter fra distriktene hvor Misjonssambandet har hatt dette arbeidet, viser gode resultater. Dødsfallene for mor og barn har gått betydelig ned.

Fakta

Budsjett: Kr 3,8 mill (prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant nlmethiopia@nlm.no

Les mer om arbeidet:

Helsearbeid i Etiopia (film fra 2017)

Hva er da et menneske?

Når man ikke kan hjelpe