Bilde tatt bakfra av damer med burka som blir undervist.

Evangelisering i Øst-Afrika

Det er fortsatt mange i Kenya som ikke har hørt evangeliet, og den nasjonale kirken og NLM arbeider for å spre budskapet.

Den evangelisk-lutherske kirken i Kenya (ELCK) er en aktiv kirke, men har behov for støtte for å drive et godt arbeid. NLM støtter kirken økonomisk og med korttidspersonell.

Det er fortsatt mange folkegrupper i Kenya som ikke har hørt evangeliet, og kirken arbeider for å spre budskapet videre. NLMs utsendinger bidrar med å reise rundt og inspirere og undervise i områder hvor kirken har sitt arbeid.

 

Fakta

Budsjett: Kr 800 000

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no