Etiopia mennesker

Evangelisering i Etiopia

NLM samarbeider med Mekane Yesus-kirkens synoder for å nå unådde folkegrupper.

 

I mange unådde områder i Etiopia har innflyttere fra andre steder landet  bygget   små    menighe med et ønske om å nå ut med evangeliet. NLM  ønsker å støtte disse samt gi opplæring og lønn til evangelister.

Dette gjelder blant annet i Øst-Bale, der flertallet av innbyggerne er muslimer, og i  Sør-Omo og Borana, hvor tradisjonelle religionsformer fortsatt er vanlig.

Evangelistene forteller at de nå opplever at muslimer kommer til tro på Jesus.

 

Fakta

Budsjett: Kr 800 000

Kontakt: Stedlig representant nlmethiopia@nlm.no