Etiopia mennesker

Evangelisering i Etiopia

NLM samarbeider med Mekane Yesus-kirkens synoder for å nå unådde folkegrupper.

Det finnes fortsatt områder og folkegrupper i Etiopia hvor Jesu navn enda ikke er kjent. I mange av disse unådde områdene finnes det små menigheter som består av innflyttere fra andre steder i landet. Dette er menigheter som ønsker å nå ut med evangeliet i området. Dette gjelder blant annet i Øst-Bale, der flertallet av innbyggerne er muslimer, og i Sør-Omo og Borana hvor tradisjonelle religionsformer fortsatt er vanlig.

Evangelistene forteller at de nå opplever at muslimer kommer til tro på Jesus. NLM støtter menighetene og opplæring og lønn av evangelister i disse områdene. Målet er at evangeliet kan nå enda lenger ut.

 

Fakta

Budsjett: Kr 600 000

Kontakt: Stedlig representant: Lamessa Endalew- nlmethiopia@nlm.no