Bibeloversettere

Bibeloversettelse i Etiopia

Mange mennesker i Etiopia snakker bare sitt lokale stammespråk. NLM støtter oversettelse av Det nye testamente til Ts’amakko.

Etiopia kjennetegnes av stort etnisk mangfold med over 80 ulike folkegrupper. Hver av folkegruppene har sitt eget språk og sine egne kulturelle tradisjoner. Alle etniske grupper er skapt med den samme verdighet og likeverd og vi tror at Gud ønsker å tale til alle mennesker på deres eget språk.

SE VIDEO: Bibeloversettelse i Etiopia

NLM støtter oversettelse av Det nye testamente til Ts'amakko, et språk som brukes av cirka 15 000– 20 000 mennesker i Sørvest-Etiopia. NLMs utsendinger til dette prosjektet, nå fra Norge, mens et nasjonalt team fortsetter arbeidet lokalt. På den måten får Ts'amakko-folket bibelen på deres hjertespråk.

Prosjektet drives i samarbeid med Wycliffe.

 

Fakta

Budsjett: Kr 700 000

Kontakt: Stedlig representant: Lamessa Endalew- nlmethiopia@nlm.no