Bibeloversettere

Bibeloversettelse i Etiopia

Mange mennesker i Etiopia snakker bare sitt lokale stammespråk. NLM støtter oversettelse av Det nye testamente til Ts’amakko.

 Arbeidet drives i samarbeid med Wycliffe.

Etiopia kjennetegnes av stort etnisk mangfold med over 80 ulike folkegrupper. NLM støtter  oversettelse av Det nye testamentet til ts'amakko, et språk som brukes av cirka 15 000–20 000 mennesker i Sørvest-Etiopia. NLMs utsendinger til dette prosjektet arbeider nå fra Norge, mens et nasjonalt team fortsetter arbeidet lokalt. På den måten får ts'amakko-folket Bibelen på deres hjertespråk.

SE VIDEO: Bibeloversettelse i Etiopia

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,1 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmethiopia@nlm.no