Bibeloversettere

Bibeloversettelse i Etiopia

Mange mennesker i Etiopia snakker bare sitt lokale stammespråk. NLM støtter oversettelse av Det nye testamente til Ts’amakko.

 

Etiopia kjennetegnes av stort etnisk mangfold med over 80 ulike folkegrupper. NLM støtter oversettelse av Det nye testamente til ts'amakko, et språk som brukes av cirka 15 000–20 000 mennesker i Sørvest-Etiopia. NLMs utsendinger til dette prosjektet arbeider nå fra Norge, mens et nasjonalt team fortsetter arbeidet lokalt. På den måten får ts'amakko-folket Bibelen på deres hjertespråk. 

Arbeidet drives i samarbeid med Wycliffe.

SE VIDEO: Bibeloversettelse i Etiopia

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 700 000

Kontakt: Stedlig representant nlmethiopia@nlm.no