En gruppe med barn

Barn og ungdom i Sentral-Asia

I Sentral-Asia støtter NLM et prosjekt som kombinerer kristen tro og idrett.

I Sentral-Asia er det ofte utfordrende å være kristen, og mange mangler et kristent nettverk. Idrett kan være en god inngangsport for å bli kjent med nye mennesker og til å snakke om tro. NLM er med og støtter all-idrettsprosjektet «Klar, ferdig, gå». Ungdommene trener to ganger i uken. Det er andakt på hver trening, selv om ikke alle er kristne.

Ved å støtte prosjektet legges det til rette for at lokal kristen ungdom knytter kontakter på tvers av tro, og ukentlig deler Guds ord med andre som ikke kjenner Ham.


Kr 50 000


Kontakt: Regionleder Eivind Jåtun, ejaatun@nlm.no