En gruppe med barn

Barn og ungdom i Sentral-Asia

I Sentral-Asia støtter NLM et prosjekt som kombinerer kristen tro og idrett.

I Sentral-Asia er det ofte utfordrende å være kristen, og mange mangler et kristent nettverk. Idrett kan være en god inngangsport for å bli kjent med nye mennesker og til å snakke om tro. NLM er med og støtter all-idrettsprosjektet «Klar, ferdig, gå». Ungdommene trener to ganger i uken. Det er andakt på hver trening, selv om ikke alle er kristne.

Ved å støtte prosjektet legges det til rette for at lokal kristen ungdom knytter kontakter på tvers av tro, og ukentlig deler Guds ord med andre som ikke kjenner Ham.

 

Fakta

Budsjett: Kr 50 000

Kontakt: Regionleder Eivind Jåtun, ejaatun@nlm.no