Barn og ungdom Japan

Barn og ungdom i Japan

For unge i Japan er veien frem til kristen tro ofte lang. Vi vil nå barn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

Livsviktig leir

Mange barn og unge i Japan har aldri hørt om Jesus. Hiruzen Bible Camp (leirsted) arrangerer leirer, weekender, retreat og konferanser og har cirka 2 000 overnattinger i året. Hvert år blir mange av deltakerne kjent med Jesus for første gang.

Leirarbeid er også viktig for barn og ungdom fra kristne hjem. Gjennom forkynnelsen på leir kan deres tro bli bevisstgjort og styrket, så de blir bevart og kan leve som kristne i hverdagen.

 

Kristent studentarbeid

De fleste unge i Japan har vanskelig for å tro at det i det hele tatt finnes en Gud, og veien fram til kristen tro er ofte lang. Vi ser at det å drive arbeid blant studenter gir en god mulighet til å formidle det kristne budskapet. Studentarbeid er derfor et viktig arbeid i Japan. Sammen med andre internasjonale kristne driver NLM arbeid blant studenter ved Shimane universitet. Studentene inviteres også hjem til utsendingene, og vi ser at terskelen er lav for å invitere med seg venner her.

Flere av studentene har også blitt med på gudstjeneste i den lutherske kirken i Matsue, og det gir oss håp om at unge i Japan skal få et møte med Jesus gjennom dette studentarbeidet. NLMs utsendinger er også i ferd med å etablere et lignende studentarbeid i Kobe-området.

 

Jesus til de minste

NLM ønsker å fortelle om Jesus - også blant de minste i Japan. Aobaen barnehage i Kobe er en viktig arena for dette. Opptil 45 barn får daglig høre om Jesus i barnehagen. Vi ser at flere av barnas familier samles til konserter og andre arrangement som arrangeres i samarbeid med kirken.

Mange foreldre deltar på kurs og temasamlinger om kristen barneoppdragelse og familieliv, og vi har håp om at dette arbeidet kan ha betydning for den kommende generasjon.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,8 mill

Kontakt: Stedlig representant Bård Hauge: nlmjapan@nlm.no