Barn og ungdom Japan

Barn og ungdom i Japan

For unge i Japan er veien frem til kristen tro ofte lang. Vi vil nå barn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

 

Mange barn og unge i Japan har aldri hørt om Jesus. NLM ønsker å støtte leirstedet Hiruzen Bible Camp der mange av deltakerne blir kjent med Jesus for første gang. Leirarbeidet er også viktig for å bevisstgjøre og styrke troen for barn og ungdom fra kristne hjem. Hiruzen Bible Camp har cirka 2000 overnattinger i året.

 

STUDENTARBEID

Unge i Japan har vanskelig for å tro at det i det hele tatt finnes en Gud, og veien fram til kristen tro er ofte lang. NLM ønsker å være tett på den store satsingen med ungdomsarbeid i vår nasjonale samarbeidskirke.

Studentarbeid gir en god mulighet til å formidle det kristne budskapet. Sammen med andre internasjonale kristne driver NLM arbeid blant studenter ved Shimane universitet. Studentene inviteres også hjem til NLMs utsendinger, og terskelen er lav for å invitere med seg venner.

I Kobe er det et voksende ungdomsarbeid, hvor NLMs utsendinger får være med å formidle evangeliet om Jesus og drive ledertrening.

 

SØNDAGSSKOLE

Ønsket om å fortelle om Jesus til de yngste barna har vært sentralt siden NLM startet opp arbeid i Japan for 70 år siden. NLM vil fortsette å støtte det gode arbeidet som gjøres. Søndagsskolearbeidet MeBig legger vinn på memorering og aktiviteter. I Yonago menighet har man fått gode erfaringer med dette konseptet. Nå har også andre menigheter fått øynene opp for dette og ønsker å implementere det i sine lokale sammenhenger.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,95 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmjapan@nlm.no