Ungdom som står i ring og leker på en strand

Barn og ungdom i Sør-Amerika

NLM satser i samarbeid med kirken stort på barne- og ungdomsarbeid for å lære de unge gode verdier. Leirarbeid, ungdomsgrupper, barneskoler og barnehager er viktige satsingsområder.

De unge i Sør-Amerika vokser opp i et samfunn som mange i foreldregenerasjonen ikke kjenner så godt. Mediekulturen skaper skiller. Dette fører til avstand, også med tanke på verdier og tro. Kirkene i Sør-Amerika og NLM ønsker å møte denne utfordringen. Gjennom forkynnelse og undervisning vil vi grunnfeste barn og unge i den kristne tro og utruste dem til et kristent liv.

Det viktigste arbeidet for barn og unge drives i de lokale menighetene. Mange av gruppene er små, og det er viktig for ungdommene å se at det er flere som tror på Jesus. Derfor arrangerer kirken i Bolivia og Peru barneleirer, ungdomsleirer, nyttårsleir og menighetsleirer. Og det jobbes aktivt med utvikling og tilgjengeliggjøring av godt materiell for søndagsskoler, barneklubber og tenåringer.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no