Gjeng

Barn og ungdom i Mongolia

I Mongolia er NLM involvert i mye spennende arbeid blant barn og unge.

Gode valg i livet

I noen deler av Mongolia er det stor arbeidsløshet, dette gjelder blant annet hovedstaden Ulan Bator. Flere sliter med økonomien eller har rusmisbrukere i familien. NLMs samarbeidskirke har satt seg som mål å gjøre som Jesus: formidle Guds kjærlighet gjennom både ord og gjerninger.

Kirken driver den diakonale organisasjonen «Foundation for Family Development and Education» med økonomisk støtte og hjelp fra NLM. Organisasjonen tilbyr kurs og personlig rådgivning. Målgruppa er unge fra 13 til 25 år i en av bydelene i Ulan Bator. Organisasjonen arbeider nå ved en yrkesskole og ved familiesentre i bydelen.

Håpet er at de unge får hjelp til å takle livets utfordringer bedre, og at de får støtte og opplæring til å ta sunne valg. De blir også invitert til arrangementer i kirken og får på den måten høre det kristne budskapet.


Åpen kirke for barn

I Khovd i Mongolia er det lite fritidstilbud for barna når de ikke er på skolen. Derfor vandrer mange skolebarn rundt uten noe å gjøre, mens foreldrene er på jobb. Dette kan føre til at barna bruker denne fritiden til dårlige aktiviteter.

Gjennom et prosjekt i samarbeidskirken i Khovd tilbys skolebarn et trygt sted å være før eller etter skoletid. Barna blir møtt med Guds kjærlighet gjennom voksne som ser dem og hjelper dem. Her får de leksehjelp, et varmt måltid og litt undervisning i engelsk og musikk. I tillegg får de tid til å leke og bare være barn. På den måten kan vi være med og gi barn en bedre og tryggere oppvekst og dermed en bedre ballast i livet.

 

Fakta

Budsjett: Kr 500 000

Kontakt: Stedlig representant David Samuel Olson, nlmmongolia@nlm.no