Barn og ungdom Indonesia

Barn og ungdom i Indonesia

NLM ønsker å være med og gjøre Jesus kjent blant barn og unge.

De lokalt ansatte i NLM som arbei- der med å utruste barne- og søn- dagsskolearbeidere i Indonesia har slagordet ”Kids for Christ”. De utgir bøker og søndagsskolehefter til bruk i kirkene og bøkene selges og distribueres i hele Indonesia.

De arrangerer også seminar og workshop for barnearbeidere og søndagssko- lelærere fra alle kirkesamfunn og driver kursing i bl.a. dukketeater for å formidle evangeliet. Teamet drar på misjonsreiser og de arbeider ukentlig på et barnehjem hvor de blant annet spiller fotball, leser bø- ker og underviser barna.

Kontakt stedlig representant Ørjan Bredvei, nlmindonesia@nlm.no