Barn og ungdom Indonesia

Barn og ungdom i Indonesia

NLM ønsker å være med og gjøre Jesus kjent blant barn og unge.

De lokalt ansatte i NLM som arbeider med å utruste barne- og søndagsskolearbeidere i Indonesia har slagordet "Kids for Christ". De utgir bøker og søndagsskolehefter til bruk i kirkene og bøkene selges og distribueres i hele Indonesia.

De arrangerer også seminar og workshop for barnearbeidere og søndagsskolelærere fra alle kirkesamfunn og driver kursing i bl.a. dukketeater for å formidle evangeliet. Teamet drar på misjonsreiser og de arbeider ukentlig på et barnehjem hvor de blant annet spiller fotball, leser bøker og underviser barna.

Kr 900 000

Kontakt stedlig representant Ørjan Bredvei, nlmindonesia@nlm.no