Bilde av enkle, fargerike hus i Rift Valley i Kenya.

Øst-Afrika

Misjonssambandet etablerte seg i Tanzania i 1951. I dag arbeider vi i flere land i regionen. Administrasjonen ligger i Nairobi i Kenya.

Kenya og Tanzania er Misjonssambandets misjonsfelter i Øst-Afrika. 

 

Scripture Mission

Scripture Mission er Misjonssambandets offisielle navn i Øst-Afrika og brukes om den delen av arbeidet som ikke er integrert i de nasjonale kirkene. 

 

ELCK og ELCT

Misjonssambandet har i mange år hatt samarbeid med de evangelisk lutherske kirkene i Kenya (ELCK) og Tanzania (ELCT). 

Arbeidet til Misjonssambandet startet i Tanzania i Mbulu (Dongobesh) i 1951 og i Mara i 1972. I 1977 inngikk Misjonssambandet også samarbeid med den lutherske kirken i Kenya.

De lutherske kirkene har vokst og det er lokale ledere som er ansvarlige for arbeidet, og Misjonssambandet er nå i en annen fase enn tidligere. Bispedømmene har selv ansvaret for arbeidet og styrer selv prioriteringer og mål. Vi kan si at Misjonssambandet er i en «vennskapsfase» med kirkene nå, og vi sender ikke langtidsmisjonærer lenger og reduserer den økonomiske støtten årlig. Vi sender fortsatt noen korttidsmisjonærer til undervisning og opplæring.

 

Distriktsarbeid

I Tanzania arbeider ELCT i distriktene i Mara og det er arbeid blant datooga-folket i Mbulu som Misjonssambandet er med og støtter. I Kenya har Misjonssambandet misjonærer blant en unådd gruppe på kysten, samt en støttefunksjon til kirken i North West Diocese.

 

Bibelskoler

Bibelskolene drives av de nasjonale kirkene, og Misjonssambandet støtter med kortidsmisjonærer ved behov. Det gjelder i Tanzania for Kiabakari bibelskole i Mara og Waama bibelskole i Mbulu, og for Kapenguria Bibelsenter i Pokot i Kenya. Misjonssambandet støtter også noen av bibelskolene økonomisk.

 

Bistandsarbeid

I Tana North driver vi et utviklingsprosjekt med målsetting om å hjelpe befolkningen med bedre tilgang til sikre vannkilder. Vi driver også opplæring innen grunnleggende helse og hygiene, samt lese- og skriveopplæring.

Adresse

Scripture Mission, Langata Road, Karen, Nairobi, Kenya.

Kontakt

E-post: nlmostafrika@nlm.no Telefon: +254 720 276 359