Bilde av enkle, fargerike hus i Rift Valley i Kenya.

Øst-Afrika

NLM etablerte seg i Tanzania i 1951. I dag arbeider vi i flere land i regionen. Administrasjonen ligger i Nairobi i Kenya.

Kenya og Tanzania er NLMs misjonsfelter i Øst-Afrika. 

Scripture Mission

Scripture Mission er NLMs offisielle navn i Øst-Afrika og brukes om den delen av arbeidet som ikke er integrert i de nasjonale kirkene. 

ELCK og ELCT

Mye av NLMs misjonsarbeid er del av arbeidet til de evangelisk lutherske kirkene i Kenya (ELCK) og Tanzania (ELCT). I tillegg driver vi organisasjonen Scripture Mission.

NLM startet arbeid i Mbulu (Dongobesh) i 1951 og i Mara i 1972. I 1977 inngikk NLM også samarbeid med den lutherske kirken i Kenya.

NLM gir økonomisk støtte til kirkene. Bispedømmene har selv ansvaret for arbeidet, og styrer selv prioriteringer og mål. NLMs misjonærer har oppgaver knyttet til evangelisering, opplæring og helsearbeid. Misjonærene blir da en del av kirkens arbeid og regnes på lik linje med de nasjonale medarbeiderne.

Distriktsarbeid

I Tanzania har NLM nå misjonærer knyttet til evangelisering og opplæring i Mara, samt korttidsmisjonærer knyttet til det evangeliske arbeidet blant datooga-folket i Mbulu.

I Kenya har NLM misjonærer blant unådde grupper på kysten, samt en støttefunksjon til kirken i North West Diocese.

Bibelskoler

NLM har misjonærer på Kiabakari bibelskole i Mara. Ved Waama bibelskole i Mbulu og Kapenguria Bibelsenter i Pokot har NLM ikke lenger misjonærer, men gir økonomisk støtte.

Bistandsarbeid

I Tana North driver vi et utviklingsprosjekt med målsetting om å hjelpe befolkningen med bedre tilgang til sikre vannkilder. Vi driver også opplæring innen grunnleggende helse og hygiene, samt lese- og skriveopplæring.

Adresse

Scripture Mission, Langata Road, Karen, Nairobi, Kenya.

Kontakt

E-post: nlmostafrika@nlm.no Telefon: +254 720 276 359

Bjarte Byrkjedal
Marianne Byrkjedal
Geir Magne Engås Leder TeFT Familie
Margareth Engås Leder TeFT familie
Anne Gihlemoen Editor Soma Biblia
Roger Gihlemoen Misjonær
Inger Line Indrebø
Knut Reier Indrebø
Eivind Johannes Lindtjørn Pilot MAF
Nadia W. Lindtjørn
Ole Malmgaard
Gunstein Ohma Lærer NCS
Marita Bette Ohma Lærer NCS
Utsending i Øst-Afrika
Mats Børseth Østang
Håkon Rydland Volontør Soma Biblia
Portrettfoto Kristoffer Krohn Sævre
Kristoffer Krohn Sævre Stedlig representant
Margunn Krohn Sævre Misjonær
Geir Tore Salmelid
Margunn Salmelid
Lars Kristian Torsen
Torill Gilje Torsen