Bilde av enkle, fargerike hus i Rift Valley i Kenya.

Øst-Afrika

NLM etablerte seg i Tanzania i 1951. I dag arbeider vi i flere land i regionen. Administrasjonen ligger i Nairobi i Kenya.

Kenya og Tanzania er NLMs misjonsfelter i Øst-Afrika. 

Scripture Mission

Scripture Mission er NLMs offisielle navn i Øst-Afrika og brukes om den delen av arbeidet som ikke er integrert i de nasjonale kirkene. 

ELCK og ELCT

Mye av NLMs misjonsarbeid er del av arbeidet til de evangelisk lutherske kirkene i Kenya (ELCK) og Tanzania (ELCT). I tillegg driver vi organisasjonen Scripture Mission.

NLM startet arbeid i Mbulu (Dongobesh) i 1951 og i Mara i 1972. I 1977 inngikk NLM også samarbeid med den lutherske kirken i Kenya.

NLM gir økonomisk støtte til kirkene. Bispedømmene har selv ansvaret for arbeidet, og styrer selv prioriteringer og mål. NLMs misjonærer har oppgaver knyttet til evangelisering, opplæring og helsearbeid. Misjonærene blir da en del av kirkens arbeid og regnes på lik linje med de nasjonale medarbeiderne.

Distriktsarbeid

I Tanzania har NLM nå misjonærer knyttet til evangelisering og opplæring i Mara, samt korttidsmisjonærer knyttet til det evangeliske arbeidet blant datooga-folket i Mbulu.

I Kenya har NLM misjonærer blant unådde grupper på kysten, samt en støttefunksjon til kirken i North West Diocese.

Bibelskoler

NLM har misjonærer på Kiabakari bibelskole i Mara. Ved Waama bibelskole i Mbulu og Kapenguria Bibelsenter i Pokot har NLM ikke lenger misjonærer, men gir økonomisk støtte.

Bistandsarbeid

I Tana North driver vi et utviklingsprosjekt med målsetting om å hjelpe befolkningen med bedre tilgang til sikre vannkilder. Vi driver også opplæring innen grunnleggende helse og hygiene, samt lese- og skriveopplæring.

Adresse

Scripture Mission, Langata Road, Karen, Nairobi, Kenya.

Kontakt

E-post: nlmostafrika@nlm.no Telefon: +254 720 276 359