Mongolsk slettelandskap med elv og by

Utsending til Mongolia

Misjonssambandet søker utsendinger til flere ulike oppgaver/stillinger i Mongolia.

Misjonssambandet startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og Misjonssambandet arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet. Mongolia er en innlandsstat og grenser til Russland i nord og Kina i sør, øst og vest. Mongolia har et flateinnhold på 1 564 116 km² og er dermed verdens 19. største stat målt i areal. Folketallet ligger på i overkant av 3 millioner.

Misjonssambandet har for tiden mellom 10 og 15 utsendinger i Mongolia. Arbeidet er lokalisert i to byer vest i landet, Khovd og Ulgii. De ledige stillingene er lokalisert i en av disse byene. Det er ca. 3 timers kjøring mellom byene.

  

Vi søker nå:

Utsendinger til Mongolia

i opp til 100 % fast(e) stillinger.

  

Aktuelle stillinger:

 • Prosjektkonsulent(er) i våre bistandsprosjekter – kvalifikasjoner: utdannelse/erfaring innen helse, sosialt arbeid eller pedagogikk
 • Lærer for norske barn i Vest-Mongolia – kvalifikasjoner: lærerutdanning og erfaring fra norsk skole
 • Avdelingsleder - med delegert personalansvar til lokale ansatte, samt delegert budsjettansvar for avdelingen – ønskede kvalifikasjoner: utdannelse/erfaring innen ledelse, økonomi og personalbehandling

  

Kvalifikasjoner

For alle stillingene er det ønskelig med:

 • Relevant utdannelse og erfaring (se beskrivelse under den enkelte stillingen)
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid
 • Gode språkkunnskaper (norsk og engelsk)
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver
 • Arbeidsspråket er engelsk for prosjekt-stillingen og avdelingsleder-stillingen. Lærerstillingen har norsk som hoved-arbeidsspråk.

    

Vi forutsetter at søker

 • bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.
 • Kan fremlegge godkjent politiattest
 • Har medlemsskap i NAV

  

Vi kan tilby

 • Lønn og ordninger etter Misjonssambandets regulativ
 • Oppgaver til ektefelle i 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov på felt
 • Skoleordning for barn i skolealder
 • Språkopplæring (dersom man ønsker langtidstjeneste)
 • Kurs før utreise

  

Søknad sendes på eget søknadsskjema. Benytt linken nederst på denne siden for å få tilsendt skjema.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt Berit Ådnanes, badnanes@nlm.no      

 

Søknadsfrist: 1. juni 2024

Tiltredelse: 01.01.25 eller etter avtale

Tidsrom: Minimum 2 år

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.

 

Få tilsendt søknadsskjema

Ved å fylle inn epost-adressen din under, vil du få tilsendt mer informasjon og lenker til relevante skjemaer for den videre søknadsprosessen.