Folk og motorsykkel i indonesisk gateliv

Prosjektrådgiver i Indonesia

Misjonssambandet har hatt arbeid i Indonesia siden 1975. I dag er mye av arbeidet i regionen rettet inn mot lederopplæring, utrustning, mobilisering og evangelisering.

Misjonssambandet har gjennom sin lokale samarbeidspartner YNLM, prosjekter innen Mental Helse i Medan by. Prosjektet har fokus på Community basert rehabilitering (CBR), forebygging og redusering av stigma. Som eneste NGO med fokus på mental helse i Medan har man fått være med å bidra til bedre mental helse, økt forståelse og kunnskap blant helsearbeidere, i familiene og i samfunnet generelt. Man har også fått være med å gi sårbare mennesker selvrespekt og egenverdi. Over tid har YNLM fått en tillit hos myndighetene, som gir nye muligheter til å påvirke budsjett og offentlige rammeverk for mennesker med mentale utfordringer og deres familier. Mental helse preges fortsatt av stigmatisering, kunnskapsnivået er lavt blant både helsepersonell og generelt i befolkningen. NLM Indonesia ønsker derfor å fortsette dette viktige arbeidet, og jobbe videre med et revitalisert Mental helse prosjekt fra 2026 når det pågående prosjektet avsluttes.

  

Vi søker nå:

Rådgiver til Mental Helse-prosjektet lokalisert i Medan, Indonesia

i 100% fast stilling

 

Kortere engasjement kan også vurderes hvis søker ønsker dette.

 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver for Mental helse prosjekt i Misjonssambandets lokale samarbeidsorganisasjon i Indonesia
 • Overføre kunnskap og erfaring innen Mental helse (rehabilitering og/eller forebygging) til prosjektteamet, lokale partnere og mottakere i prosjektet
 • Samarbeid med Misjonssambandets bistandsavdeling i Norge for å sikre at Digni sine krav som donor blir ivaretatt.
 • Samarbeide med den lokale ledelsen i organisasjonen og prosjektet
 • Gi støtte og veiledning til koordinator for prosjektet
 • Opp til 50% andre relevante oppgaver i samråd med feltleder

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på minimum bachelor nivå, helst masternivå
 • Erfaring innen arbeid med mental helse og/eller bistandsarbeid/prosjektarbeid.
 • Internasjonal erfaring er ønskelig
 • Kjennskap til organisasjonen er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Krav om godkjent politiattest ihht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.

  

Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som mangler medlemsskap kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår.

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

 • Meningsfulle oppgaver
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ
 • Språkopplæring vil bli gitt tilpasset stillingen
 • Oppgaver tilbys til eventuell ektefelle i 50-100 % avhengig av kompetanse og behov.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Rune Mjølhjus, rmjolhus@nlm.no

 

Søknad sendes på eget søknadsskjema. Benytt feltet nederst på denne siden for å få tilsendt skjema.

   

Søknadsfrist: 15. juni 2024

Tiltredelse: 1. januar eller 1. august 2025

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.

 

Få tilsendt søknadsskjema

Ved å fylle inn epost-adressen din under, vil du få tilsendt mer informasjon og lenker til relevante skjemaer for den videre søknadsprosessen.