Bil i afrikansk kveldslandskap

Volontører til TID, Kenya

Lyst til å gjøre noe meningsfylt, og samtidig oppleve en annen kultur? Hva med tre måneder i Nairobi? Måneder som gir deg muligheten til å utgjøre en forskjell. Måneder som kan gi deg en annerledes opplevelse og mer kunnskap om en annen kultur.

Norsk Luthersk Misjonssambands visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har utsendinger på tre kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting.

    

Misjonssambandet søker nå

volontører til Barneskoleelever og barnehagebarn på TID familie 2024

i 3 måneder (januar-mars 2024)

  

Misjonssambandet startet TID familiebibelskolen i Kenya i januar 2017. Tiende kull fra januar 2024 har både barneskolebarn, barnehagebarn og ungdommer, og vi søker etter volontør som skal ha ansvar for å følge opp en ekstraklasse med skoleelever i 3.-7. klasse.

Som volontør vil du bo på Misjonssambandet sin tomt i Nairobi, og være en del av et større fellesskap der misjon står i hovedfokus. På området ligger også norsk skole for 1.-7. trinn.

    

Kvalifikasjoner:

 • Lærerutdanning og/eller relevant erfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kommer gjerne i kontakt med ektepar der en av ektefellene kan ta på seg barnehagetilbud til 4 barn i alderen 3-6 år.

  

Vi tilbyr:

 • Tre måneder fra tidlig januar 2024 til ut mars 2024.
 • Bolig blir stilt til disposisjon av Misjonssambandet.
 • Lunsj og middag på «arbeidsdager».
 • Utgifter til reise og forsikring dekkes av Misjonssambandet (øvrige utgifter dekkes av volontør).
 • Ordnede forhold med skriftlig volontøravtale. 
 • Den som blir engasjert forutsettes å bekjenne kristen tro og være lojal mot Misjonssambandetss verdigrunnlag.

  

Dersom du har spørsmål eller ønsker søknadsskjema, ta kontakt med tid@nlm.no eller personal@nlm.no

  

Søknad skrives på eget skjema, og sendes på epost til personal@nlm.no         

      

Søknadsfrist: 29. mai 2023, deretter behandles søknader fortløpende

Tiltredelse: 3. januar 2024

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.