Bil i afrikansk kveldslandskap

Stedlig representant til Indonesia

Misjonssambandet søker stedlig representant til Indonesia i 100 % fast stilling.

Misjonssambandet har hatt arbeid i Indonesia siden 1975. I dag er mye av arbeidet i regionen rettet inn mot lederopplæring, utrustning, mobilisering, bistand og evangelisering. 

 

Vi søker nå:

Stedlig representant til Indonesia

i 100 % fast stilling.   

 

Indonesia er et mangfoldig felt med mye ulikt arbeid. Man har over tid bygget opp to etter hvert ganske selvstendige organisasjoner, en sosial organisasjon (YNLM) som driver både større utviklingsprosjekter i regi av Digni og mindre NLM finansierte prosjekter, og en religiøst basert organisasjon (YLKA)  som har fokus på kirkemobilisering, barn- og ungdomsarbeid og evangelisering for å nå de unådde. Begge organisasjonene baserer seg på en holistisk tilnærming til arbeidet. En har over tid utviklet gode relasjoner til nasjonale kirker slik at de dyktiggjøres til å nå de mange unådde folkeslagene i sitt eget land. I tillegg har vi enheter som jobber i sensitivt arbeid med BAM. SR skal ha eierskap til feltets arbeid, og må derfor evne å sette seg inn i mange og nye ting, samt være god på å bygge lagånd og bygge tillit. SR er hovedkontorets representant på feltet og er med det også feltets øverste leder. I de to organisasjonene er det flere nasjonalt ansatte som SR også har ansvar for. SR har personalansvar for alle utsendinger på felt, og vil ha ansvar for plassering av personell. Det er til tider høyt arbeidspress, og SR må evne å delegere oppgaver ut til de andre på felt for å få utnyttet personalressursene best mulig.

  

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operasjonell ledelse på felt iht. vedtatt strategi
 • Personalansvar for alle utsendinger på felt, inkludert utsendinger fra FLOM
 • Administrativt ansvar inkludert
 • Regnskap og økonomiforvaltning
 • Overordnet ansvar for de to lokale organisasjonene, prosjektene og lokale ansatte. Organisasjonene har egen HR og egne ledere og styre som SR jobber tett sammen med
 • Samhandling med nasjonale og internasjonale partnere

  

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Det er en fordel med ledererfaring og HR-kompetanse
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid og utenlandserfaring
 • Kjennskap til Indonesia som land og kultur, beherske indonesisk skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til organisasjonen er en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Av andre språk må du du beherske engelsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy

  

Krav om godkjent politiattest iht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.

Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som mangler medlemskap, kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

 

Søkere må være medlem av norsk folketrygd.

 

Vi kan tilby

 • En spennende og allsidig jobb der du får være med å lede et felt med et enormt potensial
 • Jobbe tett med indonesiske, bevisste ledere i utvikling og effektivisering av innsatsen i Indonesia
 • Få arbeide med alle aspekter av arbeidet vårt i Indonesia, og bli kjent med multikulturelt samarbeid i en godt etablert organisasjon
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ
 • Språkopplæring vil bli gitt tilpasset stillingen
 • Oppgaver tilbys til eventuell ektefelle i 50-100 % avhengig av kompetanse og behov

  

For spørsmål eller informasjon kontakt Rune Mjølhus rmjolhus@nlm.no   

 

Søknad sendes på eget søknadsskjema. Benytt feltet nederst på denne siden for å få tilsendt skjema.

 

Søknadsfrist: 15.12.23

Tiltredelse: 01.07.24

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.

 

Få tilsendt søknadsskjema

Ved å fylle inn epost-adressen din under, vil du få tilsendt mer informasjon og lenker til relevante skjemaer for den videre søknadsprosessen.