To menn smiler mot kamera

Lærer til Mongolia

Misjonssambandet søker lærer til den norske skolen i Mongolia i 100 % fast stilling.

Misjonssambandet startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og Misjonssambandet arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet.

Har du lyst til å være med på å drive en god norsk skole i Vest-Mongolia? Vi trenger fortsatt en lærer til, og lyser ut stillingen for andre gang.

  

Vi søker nå:

Lærer til den norske skolen i Mongolia

100 % fast stilling.  

 

Arbeidsoppgaver

 • Lærer for norske barn
 • Undervisning på alle trinn i barne- og ungdomsskolen som følger av en liten skole

  

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse og fagkompetanse.
 • Ønskelig med grunnskoleutdanning
 • Erfaring fra 1-4. trinn på norsk skole er ønskelig
 • Søkere med annen bakgrunn vil også kunne være aktuelle
 • Kjennskap til organisasjonen er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Krav om godkjent politiattest ihht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.
 • Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som mangler medlemsskap kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument - Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

  

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter Misjonssambandets regulativ. Språkopplæring vil bli gitt tilpasset stillingen. Oppgaver tilbys til eventuell ektefelle i 50-100 % avhengig av kompetanse og behov. For ektefelle kan diverse utdannelser/erfaringer være aktuelle for feltet, blant annet pedagogikk, ledelse, helse/sosial, idrett, teologi.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Berit Ådnanes (badnanes@nlm.no)

  

Søknad, CV og referanser sendes:

personal@nlm.no

  

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende

Tiltredelse: August 2023

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.