To menn smiler mot kamera

Lærer til Mongolia

Misjonssambandet søker lærer til den norske skolen i Mongolia i 100 % fast stilling.

Misjonssambandet startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og Misjonssambandet arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet.

Har du lyst til å være med på å drive en god norsk skole i Vest-Mongolia? Vi trenger fortsatt en lærer til, og lyser ut stillingen for andre gang.

  

Vi søker nå:

Lærer til den norske skolen i Mongolia

100 % fast stilling.  

 

Arbeidsoppgaver

 • Lærer for norske barn
 • Undervisning på alle trinn i barne- og ungdomsskolen som følger av en liten skole

  

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse og fagkompetanse.
 • Ønskelig med grunnskoleutdanning
 • Erfaring fra 1-4. trinn på norsk skole er ønskelig
 • Søkere med annen bakgrunn vil også kunne være aktuelle
 • Kjennskap til organisasjonen er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Krav om godkjent politiattest ihht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.
 • Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som mangler medlemsskap kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument - Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

  

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter Misjonssambandets regulativ. Språkopplæring vil bli gitt tilpasset stillingen. Oppgaver tilbys til eventuell ektefelle i 50-100 % avhengig av kompetanse og behov. For ektefelle kan diverse utdannelser/erfaringer være aktuelle for feltet, blant annet pedagogikk, ledelse, helse/sosial, idrett, teologi.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Berit Ådnanes (badnanes@nlm.no)

  

Søknad, CV og referanser sendes:

personal@nlm.no

  

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende

Tiltredelse: Etter avtale

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.