Bil i afrikansk kveldslandskap

Utsending Nord-Afrika

Vi søker etter nye utsendinger til vårt arbeid i Nord-Afrika.

Etter den arabiske våren undersøkte Misjonssambandet mulighetene for å sende utsendinger til den arabiske delen av verden. Vi har per 2022 flere enheter på plass i regionen.

  

Vi søker nå:

Utsendinger til Nord-Afrika

Både faste stillinger og prosjektperioder kan være aktuelt i 100 % stillinger. Ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.

  

Mulige arbeidsoppgaver

  • Bistandsfaglig prosjektarbeid og/eller prosjektledelse i en internasjonal INGO
  • Undervisning på internasjonal engelskspråklig skole
  • Undervisning på høyere nivå
  • Businessoppgaver, gjerne innen turisme/reiseliv

  

Kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdanning innen en av de følgende fag; statsvitenskap, agronomi, sosiale fag, turisme, entreprenørskap el.l.
  • Fransk vil være en fordel. Det forventes villighet til å lære språk
  • Villighet og evne til å formidle et personlig vitnesbyrd når anledningen byr seg. Dette må forvaltes med klokskap gitt landets lovgivning.     

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

  

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter Misjonssambandets regulativ. Oppgaver til ektefelle.

  

For spørsmål eller informasjon, kontakt personal@nlm.no

   

Søknad, CV og referanser sendes:

Personalavdelingen, Misjonssambandet, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: personal@nlm.no 

    

Søknadsfrist: Forløpende

Tiltredelse: Juli 2022 eller 2023

    

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.