Bil i afrikansk kveldslandskap

Lærer til Sentral-Asia

Misjonssambandet søker lærer til førskolebarn i 100 % fast stilling i Sentral-Asia.

Misjonssambandet plasserte den første utsendingen i Sentral-Asia i 1998 og arbeider i dag med blant annet kristent fagpersonell i området.

Vi søker etter en engelsklærer til en av våre førskoler i Sentral-Asia. Den første førskolen startet i 2018 og i dag har vi tre førskoler. Flere av lærerne er kristne, men ikke alle, og elevene komme fra muslimske familier. VI ønsker å bygge elevenes selvtillit og samtidig skape et miljø av nysgjerrighet og læring. Førskolen arbeider med Lego education som er utviklet for læring gjennom lek. Gjennom fri lek og lærerledet aktiviteter legger vi til rette for barnets naturlige interesse for utforsking og læring. Førskolen skal gi de beste forutsetningene for livet videre. Førskole er på mange måter tilsvarende barnehage, men det vektlegges i mye større grad læring i forbindelse med lek. Elevene skal kunne lese og skrive innen de begynner på skolen som syvåringer.

 

Vi søker nå:

Lærer til førskolebarn

i 100% fast stilling i Sentral-Asia

 

Arbeidsoppgaver

 • Undervise i engelsk sammen med en lokal lærer
 • Førskolen har små klasser med 8-10 elever per klasse og elever fra 2 til 7 års alderen

 

Kvalifikasjoner

 • Førskolelærer eller lærer
 • Du er lydhør for den enkeltes elev forutsetninger og behov
 • Du har stor tro på elevene og deres evne til å utvikle seg
 • Du evner å fange og stimulere elevenes nysgjerrighet, interesse og læring
 • Ønskelig med relevant erfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Krav om godkjent politiattest ihht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.
 • Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som mangler medlemskap, kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter Misjonssambandets regulativ. Språkopplæring vil bli gitt tilpasset stillingen. Oppgaver tilbys til eventuell ektefelle i 50-100% avhengig av kompetanse og behov. Oppgaver innen helse og utdanning er særlig aktuelt i dette tilfellet.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Berit Ådnanes badnanes@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

personal@nlm.no

 

Søknadsfrist: Behandles fortløpende

Tiltredelse: Etter avtale

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.