Bil i afrikansk kveldslandskap

Lærer til Mongolia

Vi søker etter en lærer til Mongolia.

Misjonssambandet startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og Misjonssambandet arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet.

  

Vi søker nå:

Lærer til Mongolia

for en 2-3 års periode i 50-100 % stilling.

  

Arbeidsoppgaver

  • Drive skole og undervise for utsendingenes barn i ulike grunnskoleklassetrinn
  • Undervise og skape gode læringsforhold

Plassering vil være vest i Mongolia. Ektefelle kan tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov innen pedagogikk, idrett, helse, sosialarbeid el.l.

  

Kvalifikasjoner

  • Allmennlærerutdanning
  • Lærererfaring
  • Utenlandserfaring vil trekke opp søknaden

      

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

    

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter Misjonssambandets regulativ. Noe språkopplæring.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

    

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland: segeland@nlm.no       

     

Søknadsfrist: 26. januar 2022

Tiltredelse: Juli 2022

  

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.