Bil i afrikansk kveldslandskap

Teolog til Peru

Misjonssambandet søker etter en teolog til oppgaver ved det teologiske seminaret SETELA i Peru.

Misjonssambandet har hatt arbeid i Sør-Amerika siden 1978. I dag er mye av arbeidet i regionen fokusert på lederopplæring og bibelundervisning.

 

Vi søker nå:

Teolog til Peru

for en 3-4 års periode i 100 % stilling. Ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.

 

Arbeidsoppgaver

  • Undervise i teologi og bibelfag på SETELA
  • Veilede og utruste pastorer
  • Oppgaver i samråd med feltleder

 

Kvalifikasjoner

  • Teologisk utdannelse på minimum masternivå, med vekt på eksempelvis luthersk dogmatikk, pastoralteologi, ekklesiologi, missiologi
  • Ønskelig med pastoral erfaring og forsamlingsbyggende arbeid
  • Evne til å innordne seg kirkene sitt nasjonale lederskap
  • Erfaring fra Sør-Amerika vil trekke opp

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver.

Ordnede arbeidsforhold.

Lønn etter NLMs regulativ.

Oppgaver til ektefelle.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt personal@nlm.no.

 

Søknad, CV og referanser sendes:

På epost: personal@nlm.no
Evt per post: Personalavdelingen, Misjonssambandet, Sinsenveien 25, 0572 Oslo

 

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende

Tiltredelse: Etter avtale

  

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.