Bil i afrikansk kveldslandskap

Stedlig representant Japan

Vi søker etter en stedlig representant til Misjonssambandets arbeid i Japan.

Misjonssambandet kom til Japan i 1949. I 1962 ble Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK) organisert. I dag jobber utsendingene med kontaktskapende arbeid samt fokus på barne- og ungdomsarbeid.

  

Vi søker nå:

Stedlig representant Japan

for en 3-4 års periode i 100 % stilling.

 

Arbeidsoppgaver

  • Strategisk og operasjonell ledelse av feltet i henhold til Misjonssambandets strategier
  • Personalansvar for Misjonssambandets utsendinger
  • Primærkontakt med partnere og offisielle myndigheter  

 

Kvalifikasjoner

  • Språk og erfaring fra Misjonssambandetsarbeid i Japan
  • Ledererfaring er ønskelig

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

    

Vi kan tilby

Meningsfulle lederoppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter Misjonssambandets regulativ. Det kan være aktuelt å tilby oppgaver til ektefelle avhengig av kompetanse og behov.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Berit Ådnanes, badnanes@nlm.no  

   

Søknad, CV og referanser sendes:

Kari Margrethe Solvang, ksolvang@nlm.no

    

Søknadsfrist: Fortløpende, innen 1. november 2021

Tiltredelse: Juli 2022