Bil i afrikansk kveldslandskap

Prosjektrådgiver, Kenya

NLM søker etter prosjektrådgiver innen voksenopplæring, tørrlandsjordbruk og/eller vann-, helse- og prosjektledelse.

NLM har jobbet i Øst-Afrika siden 1951. Foruten samarbeidet med de evangelisk-lutherske kirkene arbeider vi blant unådde folkegrupper i regionen. Administrasjonen ligger i Nairobi i Kenya.

  

Vi søker nå:

Prosjektrådgiver, Kenya

for en 3-4 års periode i 100 % stilling. Ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.

  

Arbeidsoppgaver

  • Voksenopplæring / lese- og skriveopplæring
  • Prosjektrådgiver, vann, helse, evt tørrlandsjordbruk
  • Relasjonsbygging  

 

Kvalifikasjoner

  • Relevant bakgrunn og erfaring
  • Kompetanse innen ingeniør, prosjektledelse eller voksenopplæring
  • Personlig egnethet

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

    

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle. Språk er viktig i dette arbeidet – for nye utsendinger vil første arbeidsår være preget av språkopplæring.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

   

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

    

Søknadsfrist: Fortløpende, innen 9. april 2021

Tiltredelse: Juli 2022

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.