Bil i afrikansk kveldslandskap

Utsending til diakonalt arbeid Vest-Afrika

Vi søker etter en utsending til diakonalt arbeid i NLM Vest-Afrika.

NLM startet arbeid i Elfenbenskysten i 1984 og i 2005 ble arbeidet utvidet til også å omfatte områder i Mali. Vi satser målbevisst på to unådde folkegrupper; mahouene og malinkéene.

 

Vi søker nå:

Utsending til diakonale prosjekter i Elfenbenskysten

for en 4 års periode i 100 % stilling. Ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.

  

Mulige arbeidsoppgaver

  • Initiere og støtte diakonale prosjekter sammen med lokal kirke
  • Støtte kirken i å hjelpe sårbare grupper i befolkningen
  • Alfabetiseringsgrupper
  • Bidra i menighetsarbeid

  

Kvalifikasjoner / egenskaper

  • Helst kompetanse innen teologi, misjon eller diakoni
  • Erfaring med diakonale prosjekter
  • Evnen til å tenke nytt og skape fremdrift
  • Gode samarbeidsevner
  • Franskkunnskaper vil trekke opp

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. 

 

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

   

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Tiltredelse: Juli 2021