Bil i afrikansk kveldslandskap

Stedlig representant Mongolia

Vi søker etter Stedlig representant til Mongolia.

NLM startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og NLM arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet. NLM har per 2020 6 utsendinger i Mongolia.

 

Vi søker nå:

Stedlig representant Mongolia

for en 3-4 års periode i 100 % stilling. Ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.  

 

Arbeidsoppgaver

  • Lede arbeidet i henhold til NLMs strategier
  • Personalansvar for NLMs utsendinger og lokalt ansatte
  • Primærkontakt for lokale partnere  

 

Kvalifikasjoner

  • Ledererfaring
  • Fortrinnsvis en eller flere perioder på felt
  • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk. Kjennskap til mongolsk språk er en fordel.

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

   

Søknadsfrist: Fortløpende, senest 1. desember 2020

Tiltredelse: Juli 2021