Bil i afrikansk kveldslandskap

Prosjektkonsulent Mongolia

Vi søker etter utsending til Mongolia.

NLM startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og NLM arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet.

 

Vi søker nå:

Prosjektkonsulent i Vest-Mongolia

for minimum 2-års periode i 100% stilling. Ektefelle tilbys 50% stilling avhengig av kompetanse og behov. 

 

Arbeidsoppgaver

  • Prosjektkonsulent i Digni-prosjekt som jobber med barn med funksjonsnedsettelser
  • Relasjonsarbeid blant lokale
  • Aktiviteter med barn og unge

 

Kvalifikasjoner

  • Sosialfaglig bakgrunn og/eller lærerutdanning
  • Gjerne erfaring fra ledelse og organisasjons/prosjektarbeid
  • Eventuelt annen relevant utdanning
  • Gode engelskkunnskaper

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Språkopplæring. Oppgaver til ektefelle.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

   

Søknadsfrist: 31. januar 2020

Tiltredelse: Juli 2020