Bil i afrikansk kveldslandskap

Prosjektansatt Mongolia

Vi søker etter en utsending til Mongolia.

NLM startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og NLM arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet. NLM har per 2020 6 utsendinger i Mongolia.

 

Vi søker nå:

Prosjektansatt Mongolia

for en 3-4 års periode i 100 % stilling. Ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.  

 

Arbeidsoppgaver

  • Oppfølging av ansatte og prosjekter ved distriktskontoret i vest-Mongolia
  • Videreutvikling av NLM’s arbeid i denne delen av Mongolia, inkludert sosialt arbeid blant unge med funksjonshemming
  • Prosjektplanlegging og strategisk arbeid  

 

Kvalifikasjoner

  • Erfaring fra ledelse og organisasjons/prosjekt-arbeid
  • Erfaring innen sosialt arbeid blant unge
  • Relevant høyere utdanning

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

   

Søknadsfrist: Fortløpende, senest 1. desember 2020

Tiltredelse: Juli 2021